Darovacie zmluvy - vzory

Nižšie nájdete vzory darovacích zmlúv. Darovaciu zmluvu uzatvára darca a obdarovaný. Základným znakom týchto zmlúv je ich bezodplatnosť, t. j. darca za svoj dar nedostáva žiadnu protihodnotu.

Po pripísaní platby na náš účet bude vzor doručený na uvedenú e-mailovú adresu. Viac v obchodných podmienkach.

Zobrazený jediný výsledok