Darovacie zmluvy - vzory

Nižšie nájdete vzory darovacích zmlúv. Darovaciu zmluvu uzatvára darca a obdarovaný. Základným znakom týchto zmlúv je ich bezodplatnosť, t. j. darca za svoj dar nedostáva žiadnu protihodnotu.

Spolu so zakúpeným vzorom zmluvy dostanete aj vzor návrhu na vklad a vysvetlivky, ktoré vám pomôžu vzor vyplniť.

Zobrazený jediný výsledok