Zmluvy o vecnom bremene - vzory

Nižšie nájdete vzory zmlúv o vecnom bremene. Tento typ zmluvy sa uzaviera medzi povinným z vecného bremena a oprávneným z vecného bremena. Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci (povinného) v prospech niekoho iného (oprávneného) tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Zmluvy o vecnom bremene rozdeľujeme na dva druhy: 1. zmluvy o vecnom bremene in rem a 2. zmluvy o vecnom bremene in personam.

Po pripísaní platby na náš účet bude vzor doručený na uvedenú e-mailovú adresu. Viac v obchodných podmienkach.

Zobrazený jediný výsledok