Vzdanie sa záložného práva (kvitancia) – vzor

Vzdanie sa záložného práva je jednostranným právnym úkonom záložného veriteľa § 151md ods. 1 písm. c) Občianskeho zákonníka. Listina o vzdaní sa záložného práva týkajúca sa nehnuteľností musí obsahovať náležitosti podľa katastrálneho zákona.

Vzor listiny o vzdaní sa záložného práva využijete najmä pri výmaze záložného práva z katastra nehnuteľností. Prikladá sa k návrhu na výmaz záložného práva.

Formát vzoru: .doc