Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na byt – vzor

Tento vzor slúži zmluvným stranám na to, aby sa záväzne dohodli, že do určitého termínu uzavrú zmluvu o kúpe bytu. Používa sa najmä vtedy, ak kupujúci ešte potrebujú nejaký čas na vybavenie hypotéky a podobne.

Táto zmluva zaručuje predávajúcemu, že kupujúci si to nerozmyslia a kupujúcim dáva čas a tiež istotu, že im byt nevyfúknu iný záujemcovia. Súčasťou zmluvy je aj zloženie zálohy, ktorou predávajúci deklaruje vážnosť svojho záujmu  a úmysel dodržať zmluvu (t. j. kúpiť byt do určitého termínu).

Vzor je editovateľný a je vo formáte „.doc“.

14.90 

Po pripísaní platby na náš účet bude vzor doručený na uvedenú e-mailovú adresu. Viac v obchodných podmienkach.

Zmluva, ktorou sa zmluvné strany zaväzujú, že do určitého termínu uzavrú „ostrú“ kúpnu zmluvu na byt.