Zmluva o vecnom bremene „in rem“ – vzor + vysvetlivky

Tento vzor je určený pre zriadenie vecného bremena k jednému celému pozemku, pričom vecné  bremeno sa zriaďuje v prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti.

Zakúpený vzor obsahuje:

– vzor zmluvy (vo formáte .doc),

– vzor návrhu na vklad

– vysvetlivky

– ukážku vyplneného vzoru (súčasť vysvetliviek)

Vzor netreba dodatočne upravovať, stačí len vypísať prázdne miesta. S vyplnením vzoru vám pomôžu vysvetlivky, ktoré sú ku každému vzoru zasielané. Vysvetlivky obsahujú ukážku správne vyplneného vzoru a vysvetlenie každej časti zmluvy a návrhu na vklad.

Nezabudnite si zmluvu prečítať a postupovať podľa nej.

Moje vzory zmlúv sa snažím vypracovať tak, aby boli použiteľné v čo najväčšom množstve prípadov a férové voči každej zmluvnej strane. Nedá sa však zaručiť, že vzor sa hodí na Vašu právnu situáciu. Právo je plné výnimiek a ťažko napísať vzor, ktorý by zohľadňoval všetky právne situácie.

Ak chcete mať istotu, že zmluva je v poriadku, využite možnosť vyhotovenia zmluvy na mieru. V takomto prípade naša advokátska kancelária plne zodpovedá za jej správnosť.

19.00 

Po pripísaní platby na náš účet bude vzor doručený na uvedenú e-mailovú adresu. Viac v obchodných podmienkach.