O mne

Právnik píšuci literatúru zameranú na pozemkové a stavebné právo.

Niekoľko rokov som pôsobil ako štátny úradník – hlavný radca na úseku katastra nehnuteľností. 

V súčasnosti pracujem v advokátskej kancelárii a a som členom stavebnej komisie mesta Žilina.

S mojimi odbornými príspevkami sa môžete stretnúť v novinách, v televízii, či na odborných konferenciách.

Kontakt: halamao@gmail.com


o mne - 1