O mne

Právnik píšuci literatúru zameranú na pozemkové a stavebné právo.

Niekoľko rokov som pôsobil ako štátny úradník – hlavný radca na úseku katastra nehnuteľností. 

V súčasnosti pracujem v advokátskej kancelárii a a som členom stavebnej komisie mesta Žilina.

Kontakt: halamao@gmail.com

O mne