O mne

Právnik píšuci literatúru zameranú na pozemkové právo, stavebné právo a na zvyšovanie právneho vedomia verejnosti.

V týchto oblastiach poskytujem v Žiline kurzy a publikujem na blogu.

Niekoľko rokov som pôsobil ako štátny úradník – hlavný radca na úseku katastra nehnuteľností. 

V súčasnosti pracujem v advokátskej kancelárii a príležitostne sa venujem aj realitnej činnosti.

 

Kontakt: halamao@gmail.com

O mne