Ondrej Halama

Pozemkové a stavebné právo, publikačná činnosť

halamao@gmail.com

Pozemky, stavby, byty

O mne

Právnik píšuci literatúru zameranú na pozemkové a stavebné právo.

Niekoľko rokov som pôsobil ako štátny úradník – hlavný radca na úseku katastra nehnuteľností. 

V súčasnosti pracujem v advokátskej kancelárii a som členom stavebnej komisie mesta Žilina.

S mojimi odbornými príspevkami sa môžete stretnúť v novinách, v televízii, či na odborných konferenciách.

Kontakt: halamao@gmail.com

Pozemkové a stavebné právo

Publikačná činnosť

Knihy

novinky

Právný blog

uzemný plán
Pozemkové právo
Ondrej Halama

Definícia pozemku

Ako každá definícia v práve, aj definícia pozemku uľahčuje právnu argumentáciu a pochopenie právnych vzťahov.

Read More »

Ako napísať zmluvu pre kataster?

Školenie je určené pre právnikov, advokátov, koncipientov, notárov, realitných maklérov, zamestnancov katastra, mediátorov, vlastníkov nehnuteľností, bytové družstvá a spoločenstvá, investorské spoločnosti, banky, hypotekárnych špecialistov.