Košík

Úvod

Ondrej Halama - pozemkové a stavebné právo
O mne:

 Ako právnik sa špecializujem na pozemkové a stavebné právo. Niekoľko rokov som pracoval

 na katastrálnom úrade, v súčasnosti pôsobím v advokácii.

Príležitostne organizujem kurzy z oblasti katastra a pozemkového práva.

Vydané knihy:

Komentár ku katastrálnemu zákonu (2014), Zákon č. 180/1995 Z. z. – komentár (2014)

Pozemky, Stavby, Byty (2019), Základy práva pre každého (2020),

Kataster nehnuteľností – judikatúra s komentárom (2021)

Kontakt:

halamao(a)gmail.com