Košík

Úvod

Ondrej Halama - pozemkové a stavebné právo
O mne:

 Ako právnik sa špecializujem na pozemkové a stavebné právo. Niekoľko rokov som pracoval

 na katastrálnom úrade, v súčasnosti pôsobím v advokácii.

Príležitostne organizujem kurzy z oblasti katastra a pozemkového práva.

Vydané knihy:

Komentár ku katastrálnemu zákonu, Zákon č. 180/1995 Z. z. – komentár (2014)

Pozemky, Stavby, Byty (2019), Základy práva pre každého (2020),

Kataster nehnuteľností – judikatúra s komentárom (2021),

Ako napísať zmluvu pre kataster, Pozemkové právo,

Stavebný zákon – komentár (2022)

Kontakt:

halamao(a)gmail.com