Právne poradenstvo - Advokátska kancelária MaxLaw

V mene našej advokátskej kancelárie MaxLaw, s.r.o. Vám rád poskytnem poradenstvo v oblasti pozemkového a stavebného práva, prípadne aj v iných oblastiach.

 

Radi pomôžeme s riešením všetkých právnych otázok súvisiacich s vlastníctvom, predajom pozemkov, s výstavbou, či územným plánom. V súčasnej dobe sa v tejto oblasti stretávame s rôznymi právnymi otázkami, ako napríklad s dodržaním zmluvy o dielo, s exekúciami, dedičstvom, kúpnymi zmluvami a podobne.

Sme pripravení poskytnúť Vám podrobné poradenstvo a pomôcť Vám nájsť najlepšie riešenie pre Vašu situáciu.

Mohlo by Vás tiež zaujímať:

 • právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva
 • príprava kúpnopredajných zmluv a vkladov na kataster
 • právne poradenstvo v oblasti stavebného práva
 • právne služby týkajúce sa kúpy a predaja pozemkov
 • právne služby týkajúce sa nájmu a správy pozemkov
 • zmena územného plánu – návrh
 • dedičstvo v súvislosti s pozemkami
 • exekúcie v súvislosti s pozemkami
 • spor o vlastníctvo pozemkov
 • získanie stavebného povolenia
 • zástupcovstvo v súdnych konaniach týkajúcich sa pozemkových práv
 • právne poradenstvo týkajúce sa riešenia sporov v oblasti pozemkového práva