Právne poradenstvo - Advokátska kancelária MaxLaw

V mene našej advokátskej kancelárie MaxLaw, s.r.o. Vám rád poskytnem právne služby v oblasti pozemkového a stavebného práva, prípadne aj v iných oblastiach.

S otázkami sa na mňa môžete obrátiť cez formulár na tejto stránke, alebo e-mailom. Ak budete súhlasiť s našimi cenovými podmienkami, som Vám k dispozícii.
 

V súčasnosti nás klienti oslovujú napríklad s právnymi otázkami týkajúcimi sa susedov, katastra, územného plánu, zmluvy o dielo, predkupného práva, dedičstva, nepovolených stavebných prác a podobne.

Sme pripravení poskytnúť Vám podrobné poradenstvo a pomôcť Vám nájsť najlepšie riešenie pre Vašu situáciu.

V prípade, že sa s Vami dohodneme na poskytnutí služieb, naša cena za konzultáciu do jednej hodiny je 96 eur (v cene je DPH). Dlhšie konzultácie a iné právne služby (stanoviská, zastupovanie) sú spoplatnené sumou 96 eur/hodina (v cene je DPH). Napr. cena práce za stanovisko, na ktorom bolo odpracovných 1,5 hodiny, je 144 eur.  

Mohlo by Vás tiež zaujímať:

 • právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva
 • príprava kúpnopredajných zmluv a vkladov na kataster
 • právne poradenstvo v oblasti stavebného práva
 • právne služby týkajúce sa kúpy a predaja pozemkov
 • právne služby týkajúce sa nájmu a správy pozemkov
 • zmena územného plánu – návrh
 • dedičstvo v súvislosti s pozemkami
 • exekúcie v súvislosti s pozemkami
 • spor o vlastníctvo pozemkov
 • získanie stavebného povolenia
 • zástupcovstvo v súdnych konaniach týkajúcich sa pozemkových práv
 • právne poradenstvo týkajúce sa riešenia sporov v oblasti pozemkového práva