Články

Úvod » Blog

uzemný plán
Pozemkové právo
Ondrej Halama

Definícia pozemku

Ako každá definícia v práve, aj definícia pozemku uľahčuje právnu argumentáciu a pochopenie právnych vzťahov.

Otvoriť »