Návrh na opravu chyby v katastrálnom operáte – vzor

Návrh na opravu chybných údajov v katastri používame najmä vtedy, ak zistíme, že kataster vedie chybné údaje o našich nehnuteľnostiach. Chyba v katastrálnom operáte môže spočívať napríklad v nesprávne zakreslenej hranici pozemku, alebo to môže  byť preklep v priezvisku a podobne.

Vzor obsahuje:

  • vzor návrhu na opravu chyby (formát .doc)
  • ukážku vyplneného návrhu na opravu chyby + vysvetlivky ako návrh vyplniť (formát .pdf)