Žaloba proti nečinnosti + zadosťučinenie (vzor)

Uvedený vzor slúži pre prípad, keď je určitý úrad nečinný, hoci má podľa zákona konať (napr. stavebný úrad bezdôvodne nekoná v stavebnom konaní).

Na základe tejto žaloby možno od súdu žiadať, aby uložil správnemu orgánu pokračovať v konaní a prípadne mu uložil aj povinnosť uhradiť dotknutému občanovi odškodné (zadosťučinenie).

Žaloba je vo formáte .doc.

19.00 

Po pripísaní platby na náš účet bude vzor doručený na uvedenú e-mailovú adresu. Viac v obchodných podmienkach.

Vzor žaloby proti nečinnosti, kde žalobca požaduje aj finančné zadosťučinenie.