Zmluvy a vzory pre kataster

S mojim vzorom a návodom si zmluvu napíšete sami a lacno.

Ak potrebujete zmluvu na mieru, neváhajte cez formulár kontaktovať našu advokátsku kanceláriu MaxLaw, s. r.o.

Katastrálnemu právu sa venujem od začiatku svojej právnickej praxe. Moje vzory zmlúv Vám poskytujú možnosť rýchlo a efektívne uzatvoriť zmluvy. Vzory sú pripravené tak, aby poskytli obvyklu právnu ochranu pre obidve zmluvné strany a aby nedochádzalo ku komplikáciám a sporom. 

Vzory sú pravidelne aktualizované podľa právnych predpisov.

Zakúpený vzor obsahuje:

  • vzor zmluvy,
  • vzor návrhu na vklad
  • vysvetlivky
  • ukážku vyplneného vzoru (súčasť vysvetliviek).

Vzory netreba dodatočne upravovať, stačí ich len prečítať, vypísať prázdne miesta a postupovať podľa ich obsahu. S vyplnením vzoru vám pomôžu vysvetlivky, ktoré ku každému vzoru zasielané. Vysvetlivky obsahujú ukážku správne vyplneného vzoru a vysvetlenie každej časti zmluvy a návrhu na vklad.

Vzory zmlúv sa snažím vypracovať tak, aby boli použiteľné v čo najväčšom množstve prípadov a férové voči každej zmluvnej strane. Nedá sa však zaručiť, že vzor sa hodí na vašu právnu situáciu. Právo je plné výnimiek a ťažko napísať vzor, ktorý by zohľadňoval všetky právne situácie.

Ak chcete mať istotu, že zmluva je v poriadku, využite možnosť vyhotovenia zmluvy na mieru. V takom prípade naša advokátska kancelária (MaxLaw, s. r. o.) plne zodpovedá za jej správnosť.

Z uvedeného vyplýva, že vzor je na rozdiel od zmluvy vyhotovenej na mieru lacnejší, avšak na druhej strane predstavuje väčšie riziko, že zmluvu nevyplníte správne, konanie na katastri sa zastaví, alebo zmluva bude neplatná. Preto vzory odporúčame používať najmä pri jednoduchších zmluvách, kde nejde o veľké majetkové hodnoty a chyba v zmluve nemôže spôsobiť veľké škody.