Vzory zmlúv pre kataster a iných dokumentov

Tu nájdete vzory z mojej právnej praxe. Sú to teda reálne použité dokumenty, v ktorých som len pozmenil mená, osobné údaje a čísla parciel. Ak potrebujete zmluvu na mieru, neváhajte použiť formulár.

Katastrálnemu právu sa venujem od začiatku svojej právnickej praxe. Moje vzory zmlúv Vám poskytujú možnosť rýchlo a efektívne uzatvoriť zmluvy. Vzory sú pripravené tak, aby poskytli obvyklu právnu ochranu pre obidve zmluvné strany a aby nedochádzalo ku komplikáciám a sporom. Zakúpený vzor obsahuje vzor zmluvy alebo iného dokumentu.

Ak chcete mať istotu, že zmluva je v poriadku, využite možnosť vyhotovenia zmluvy na mieru. V takom prípade naša advokátska kancelária (MaxLaw, s. r. o.) plne zodpovedá za jej správnosť.

Z uvedeného vyplýva, že vzor je na rozdiel od zmluvy vyhotovenej na mieru lacnejší, avšak na druhej strane predstavuje väčšie riziko, že zmluvu nevyplníte správne, konanie na katastri sa zastaví, alebo zmluva bude neplatná. Preto vzory odporúčame používať najmä pri jednoduchších zmluvách, kde nejde o veľké majetkové hodnoty a chyba v zmluve nemôže spôsobiť veľké škody.

Obchodné podmienky pre vzory.