Ako definuje pozemkové právo právnik?

Ako definuje pozemkové právo právnik?

Pozemkovým právom nazývame súbor právnych noriem, ktoré regulujú spoločenské vzťahy k pozemkom.

V súčasnosti toto odvetvie slovenského právneho poriadku nie je kodifikované v jednom právnom predpise (kódexe), ale je roztrieštené vo veľkom počte právnych predpisov rôznej právnej sily (Ústava SR, zákony, vyhlášky, všeobecne záväzné nariadenia obcí).

Pozemky a územie štátu

Pozemky vytvárajú jeden z hlavných znakov štátu – štátne územie. Ide o územie, kde štát môže uplatňovať svoje zákony a vymáhať ich plnenie, teda kde môže uplatňovať štátnu moc. Bez pozemkov (územia) nemôže štát existovať, pretože by chýbal priestor, v ktorom by mohol uplatňovať štátnu moc (z publikácie Pozemkové právo, 2023).

pozemkové právo právnik

Pozemkové právo ako odvetvie

Aj z tohto dôvodu štát zasahuje do pozemkového vlastníctva viac ako do vlastníctva iných vecí. Stanovuje podmienky pre evidenciu pozemkov, pre ich mapovanie, predávanie, užívanie ako aj pre ich zdaňovanie. Preto je pozemkové právo čiastočne predmetom nielen súkromného ale aj verejného práva. Kým nakladanie s pozemkami (kúpa, výmena, prenájom) obvykle reguluje súkromné právo a ponecháva veľkú mieru zmluvnej voľnosti, evidovanie pozemkov, zdaňovanie a užívanie pozemkov býva upravené verejným právom, konkrétne jeho pododvetvím: správnym právom. Evidovanie vykonáva kataster, dane z pozemkov spravuje obec a na užívanie pôdy dohliadajú viaceré orgány (napr. stavebný úrad, alebo orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy).

Odborník na pozemkové právo

Ak sa na pozemkové právo právnik špecializuje, mal by ovládať zákony z rôznych tradičných právnych odvetví – z občianskeho práva, zo správneho práva, z daňového práva, ale aj ďalších. To by však nemal byť veľký problém – slovenské univezity vzdelávajú právnikov vo všetkých spomínaných odvetviach, je preto už len na absolventoch práva, či sa na určitú  oblasť budú špecializovať a rozvíjať v nej svoje zručnosti.

V mojom prípade som najviac vedomosti nadobudol počas práce na katastri, kde som rozhodoval vo vkladových konaniach, v konaniach o oprave chyby, v konaniach súvisiacich s ROEP, a taktiež som vykonával kontroly na okresných úradoch v rámci kraja.  Pomohla mi aj krátka prax v realitách. V súčasnosti svoje poznatky z tejto oblasti využívam a prehlbujem v advokátskej kancelárii.

maxlaw advokátska
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama