Budú technické normy zdarma? Aj STN 73 6056?

Kto poskytuje technické normy?

Záväzné technické normy, ktoré musia stavebníci dodržiavať, poskytuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Ide napríklad o normu, ktorá určuje počet parkovacích miest pri stavbe v zmysle § 8 ods. 3 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.:

Počet odstavných a parkovacích plôch musí zodpovedať slovenskej technickej norme.8)

V odkaze pod číslom 8 nájdeme na konci vyhlášky normu STN 73 6056.

technické normy zdarma

Kedy majú byť technické normy zdarma?

Väčšina technických noriem sa poskytuje za odplatu. Podľa zákona by mal úrad zadarmo poskytovať tie slovenské technické normy, ktoré sa uvádzajú priamo v texte právneho predpisu. Každé takéto poskytnutie by mal preplatiť orgán, do ktorého pôsobnosti norma patrí. Uvádza sa to v § 12 ods. 2 zákona o technickej normalizácii:

„Výdavky na spracovanie slovenskej technickej normy v štátnom jazyku, ktorá sa uvádza priamo v texte všeobecne záväzného právneho predpisu a výdavky na každé poskytnutie slovenskej technickej normy, ktorá sa uvádza priamo v texte všeobecne záväzného právneho predpisu, uhrádza orgán štátnej správy, ktorý je zodpovedným predkladateľom návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu, v ktorom priamo v texte uviedol slovenskú technickú normu.“

Ako som podal žiadosť

Keď som úrad požiadal o zaslanie normy STN 73 6056, odpísali mi, že mi ju nemôžu bezplatne poslať, lebo sa neuvádza v texte vyhlášky, ale „len“ v poznámke pod čiarou. Poznámka pod čiarou vraj nie je text právneho predpisu.

S takýmto výkladom som nesúhlasil a podal som riadnu žiadosť o poskytnutie informácie (normy), ako to umožňuje § 3 ods. 13 zákona o technickej normalizácii.

Uvidíme ako budú postupovať a či sa mi podarí dosiahnuť, aby boli tieto normy poskytované zadarmo ako je to v ČR. Budem o tom priebežne informovať.

Dôvodová správa

Zaujímavé je, ako sa k tejto problematike vyjadruje dôvodová správa k zákonu o technickej normalizácii:

Uvádzanie slovenskej technickej normy priamo v texte právneho predpisu mení jej dobrovoľný, nezáväzný charakter a technická norma sa stane záväznou, čo je v rozpore so zakladajúcimi zásadami podľa nariadenia (EÚ) č. 1025/2012, preto je potrebné vždy znenie právneho predpisu pripravovať tak, aby nebola ustanovená výslovná povinnosť postupovať podľa technickej normy alebo povinnosť spĺňať požiadavky technickej normy, napríklad s použitím slov „alebo iným obdobným spôsobom“. Návrh zákona ustanovuje, že príslušné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, do ktorých kompetencie navrhovaný alebo schválený právny predpis patrí, uhradia slovenskému národnému normalizačnému orgánu náklady, ktoré mu vznikli alebo vniknú v súvislosti so spracovaním technickej normy, a uhradia každé poskytnutie takto uvedených slovenských technických noriem všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré normu na vykonanie právneho predpisu potrebujú.“

Ak chcete sledovať ako sa to ďalej bude vyvíjať, sledujte ma na facebooku.

maxlaw advokátska
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama