Podvodné vydržania z 90. rokov (osvedčenie o oprávnenej držbe)

Podvodné vydržania

V 90. rokoch zákon č. 293/1992 Zb. umožňoval vydať osvedčenie o držbe a tým prepísať na seba cudzí pozemok bez toho, aby o tom vlastník mal čo i len potuchy. Táto možnosť existovala až do roku 2000, kedy to parlament zrušil, aby zamedzil  „možnosti získavania nehnuteľností vydržaním podvodným konaním“ (z dôvodovej správy k novele č. 393/2000 Z. z.)

Tisíce neoprávnene obohatených osôb však zostalo zapísaných v katastri dodnes.

Ako sa dal prepísať pozemok bez vedomia vlastníka?

Postačovaloo vymyslieť krátky príbeh o tom, ako ste pozemky začali „držať“, zaobstarať dvoch dobrovoľníkov (svedkov), vyjadrenie obce, zájsť k notárovi a zverejniť oznámenie na úradnej tabuli notára a obce na 60 dní.

Tento jednoduchý spôsob na zapisovanie vlastníctva k cudziemu majetku umožňovali paragrafy § 2 až 9 zákona č. 293/1992 Zb., ale umožňovalo ho aj v tom čase nízke vedomie o pozemkovom práve a neúplná evidencia katastra. Veľakrát sa dotyčný neunúval ani s tým, aby zohnal dvoch svedkov a rovno podpísal čestné vyhlásenie za nich.

Zverejnenie na úradnej tabuli bolo často zbytočné, pretože ľudia ani netušili aké parcelné čísla majú ich pozemky, navyše často sa ani neuviedli pôvodné čísla, ale nové parcelné čísla podľa nového geometrického plánu. Ak by teda aj niekto poznal čísla svojich pozemkov, z úradnej tabule by sa nedozvedel, že niekto si prisvojuje práve jeho pozemok. Notár vydal osvedčenie o oprávnenej držbe a títo „držitelia“ sa do katastra zapísali akoby boli plnoprávni vlastníci.

osvedčenie o oprávnenej držbe, podvodné vydržačky

Keď už boli „dobromyseľní držitelia“ (bežne len podvodníci) zapísaní na liste vlastníctva v katastri, uvedený zákon na nadobudnutie vlastníckeho práva vyžadoval, aby tento zápis trval 10 rokov.

Parlament v roku 2000 príslušné časti zákona zrušil. K zrušeniu došlo skôr ako uplynulo 10 rokov – teda skôr ako mohol ktokoľvek cez tento zákon nadobudnúť vlastnícke právo vydržaním.

Krivdy zostávajú

Mnohí podvodníci sú však dodnes zapísaní na listoch vlastníctva a mnohí ukradnuté pozemky už predali. Krivdy a podvody nikto dodnes nenapravil. Sporadicky niektoré katastre dopĺňajú pod tieto pozemky pôvodných majiteľov v konaní o oprave chyby (a vytvárajú duplicity), no niektoré okresné úrady to neriešia vôbec a občanom zostáva len súdna žaloba.

maxlaw advokátska
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama