Čo je právo? (definícia)

Pravidlá správania sa určené štátom

Pod právom rozumieme všetky pravidlá správania sa, ktoré sú určené a vynucované štátom. Dôležitá je tu teda úloha štátu, ktorý určuje právne pravidlá a vynucuje ich dodržiavanie pomocou štátnych orgánov.

Právo sú teda rôzne pravidlá vo forma príkazov, zákazov a oprávnení, ktoré nájdeme v zákonoch, vyhláškach a iných právnych predpisoch.

Príklad

Typickým príkladom právnych pravidiel sú pravidlá cestnej premávky, ktoré nám hovoria o tom ako sa majú ľudia správať na slovenských cestách. Pravidiel cestnej premávky je veľa, jedno z nich napríklad ukladá povinnosť, aby vodiči automobilov dali vždy prednosť chodcom prechádzajúcim po priechode pre chodcov. Toto pravidlo nájdeme v § 4 odsek 1 písmeno f zákona o cestnej premávke.

Zopakujme si teda, že právo sú pravidlá správania sa určené štátom. Niekedy tieto pravidlá nazývame aj právne normy. Právna norma je teda iný názov pre právne pravidlo.

Na čo slúži právo?

Štát vytvára právo v záujme lepšieho fungovania spoločnosti. Pomocou práva dokáže štát zabezpečiť pokojnejší život občanov, ochranu ich životov, zdravia a majetku. Ak vám napríklad sused odparkuje na dvore auto, môžete sa obrátiť na štátny orgán, konkrétne na súd a ten mu prikáže, aby auto z vášho dvora odpratal. Ak sused neuposlúchne, môže mu exekútor uložiť pokutu alebo môže byť auto odtiahnuté na susedove náklady.

základy práva pre každého - čo je právo?

Čo je právo a čo nie je?

Napríklad niektoré pravidlá sú súčasťou morálky alebo náboženstva, no nepovažujeme ich za právne pravidlá, pretože neboli určené štátom a nie sú štátom ani vynucované. Napríklad morálka prikazuje aby ste prišli na bratovu svadbu, právo to však neprikazuje a ak neprídete na bratovu svadbu nedostanete žiadnu pokutu ani iný trest. Dôležité je preto vedieť, že právne pravidlá sú len tie, ktoré sú vydané v štátom uznanej forme, teda napríklad v zákone, vo vyhláške, či v ústave.

Nie je neobvyklé, že aj náboženské pravidlo alebo pravidlo morálky je právnym pravidlom. Typickým príkladom náboženského pravidla, ktoré je aj právnym pravidlom, je príkaz Nezabiješ. Tento príkaz nájdeme tak v kresťanskom desatore ako aj v Trestnom zákone, kde je zákaz zabitia definovaný v rámci trestného činu vraždy v § 145.

Kde nájdeme právo?

Aby občania mohli rozoznať, ktoré pravidlá sú právne pravidlá, štát sprístupňuje právne predpisy v zbierke zákonov. Zbierku zákonov nájdeme aj na internete a každý sa z nej môže dozvedieť aké právne predpisy boli vydané, odkedy sú platné a aké pravidlá obsahujú. V internetovej zbierke zákonov sa dá aj vyhľadávať, a to podľa názvu zákona, čísla zákona alebo podľa iných kritérií.

Štát môže niekedy preniesť tvorbu práva na iné subjekty, napríklad na obce alebo župy. Obce na Slovensku môžu vďaka oprávneniu, ktoré im udelil štát, vydávať napríklad pravidlá týkajúce sa miestnych daní alebo požívania alkoholu na verejnosti. Niektoré obce to využívajú a vydávajú všeobecne záväzne nariadenia, ktorými určujú výšku miestnych daní alebo zakazujú užívanie alkoholických nápojov na verejnosti, prípadne vydávajú iné právne normy, ktoré im štát umožňuje vydávať.

Na Slovensku teda nájdeme právo najmä v právnych predpisoch. Predpis nižšej právnej sily musí byť v súlade s predpisom vyššej právnej sily. Základným právnym predpisom na Slovensku je Ústava Slovenskej republiky, pod ňou sú zákony, pod nimi vyhlášky a ďalšie iné predpisy. Keďže sme súčasťou Európskej únie, vzťahujú sa na nás aj európske právne predpisy.

Ak chcete dostavať viac informácií zo sveta práva, prihláste sa na odber tohto kanála. Odporúčam tiež publikáciu Základy práva pre každého.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama