Prístupová cesta k domu a pozemku

Čo je prístupová cesta?

V bežnej reči sa pod prístupovou cestou rozumie nielen cesta (stavba), ale akýkoľvek pozemok, po ktorom sa môže vlastník dostať k pozemku alebo k stavbe. Prístupová cesta je jedna zo základných požiadaviek, ktoré treba skontrolovať pri kúpe pozemku alebo stavby. Dnes je to možné overiť už aj cez internet v katastrálnej mape.

Čo ak prístupová cesta neexistuje?

Bez prístupovej cesty je pozemok v podstate nevyužiteľný, preto slovenské právo pozná možnosti ako zabezpečiť prístupovú cestu aj k „odrezaným“ pozemkom a stavbám. Tieto možnosti však nemožno použiť vo všetkých prípadoch, ani okamžite a pre vlastníka nehnuteľnosti to znamená ďalšie vybavovačky a finančné náklady. Sú tiež veľké rozdiely v možnosti zriadiť prístupovú cestu k stavbe a prístupovú cestu k pozemku bez stavby.

Absencia prístupu k pozemku nie je prekážkou len pre jeho využívanie ale aj pre získanie stavebného povolenia.

Požiadavky na prístupovú cestu stavebný úrad posudzuje:

– v územnom konaní,

– v stavebnom konaní,

– v kolaudačnom konaní.

prístupová cesta k domu

Stavba musí byť prístupná – čo to znamená?

Prístupnosť stavby znamená, že majiteľ stavby má právnu možnosť dostať sa do stavby z verejnej komunikácie, t. j. medzi vchodom do stavby a verejnou komunikáciou sú pozemky, po ktorých má majiteľ stavby právo prechodu.

Pojmy „prístupová cesta“ a „napojenie na pozemné komunikácie“

Slovné spojenie „prístupová cesta“ je častejšie používané v bežnej hovorovej reči. V právnych predpisoch sa skôr stretávame so slovným spojeniami „napojenie na pozemné komunikácie“ alebo „pripojenie na pozemné komunikácie“. Napríklad Stavebný zákon v § 39a ods. 2 písm. b) uvádza, že v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby sa určia požiadavky na „napojenie na pozemné komunikácie.“ Stavebný zákon vyžaduje určenie požiadaviek „na napojenie na pozemné komunikácie“ aj v stavebnom povolení (§ 66 ods. 3 a 4).

„Napojenie na pozemné komunikácie“ môže mať nielen formu cesty, ale napríklad aj chodníka. Pripojenie stavby na pozemné komunikácie musí svojimi rozmermi, vyhotovením a spôsobom pripojenia vyhovovať požiadavkám bezpečného užívania stavby (vyhláška č. 532/2002 Z. z.).

Forma prístupovej cesty

Stavebný zákon uvádza, že prístup ku stavbe môže byť zabezpečený z cesty, miestnej komunikácie, alebo z účelovej komunikácie (napr. z poľnej cesty).

V Stavebnom zákone chýbajú podrobnosti o tom, ako ďaleko od stavby môže byť prístupová komunikácia vybudovaná a aké má mať vlastnosti (rozmery, nosnosť a pod.). Tieto podrobnosti sú spravidla riešené vo vykonávacích predpisoch, najmä vo vyhláškach.

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

Jednou z vyhlášok, ktorá upravuje požiadavky na prístupovú cestu je vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie:

„§ 7 Pripojenie stavby na pozemné komunikácie

(1) Stavba podľa druhu a účelu musí mať kapacitne vyhovujúce pripojenie na pozemné komunikácie, prípadne na účelové komunikácie.

(2) Pripojenie stavby na pozemné komunikácie musí svojimi rozmermi, vyhotovením a spôsobom pripojenia vyhovovať požiadavkám bezpečného užívania stavby a bezpečného a plynulého prevádzkovania na priľahlých pozemných komunikáciách. Podľa druhu a účelu stavby musí pripojenie spĺňať aj požiadavky na dopravnú obsluhu, parkovanie a prístup a použitie požiarnej techniky.

(3) Stavba, ak to vyžaduje jej účel, musí mať zabezpečený prístup vozidiel na zásobovanie a priestor na státie vozidiel pri nakladaní a vykladaní.

(4) Prístupové cesty k stavbe musia byť zhotovené do začatia užívania stavby.

maxlaw advokátska
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

6 Odpovedí

 1. Dobrý deň, chceme kolaudovať dom, máme vyštrkovanu prístupovú cestu a zabezpečený prístup k domu ale cesta nie je dokončená a skolaudovaná. V staveb. Povolení som sa nedočítal že by bolo podmienkou najprv skolaudovať cestu a až potom môžeme kolaudovať dom. Je tam napísane len že dom bude napojený na miestnu komunikáciu spevnenou plochou na ktoru bolo vydane staveb povolenie. Na stavebnom úrade mi povedali ze to nemusi byt napisane v stavebnom povoleni na dom lebo to udava zakon automaticky. Nikde som sa nedocital ze kolaudacia domu je podmienena kolaudaciou cesty iba ze musi byt zabezpeceny bezpecny pristup. Ako to teda je prosim Vas?

  1. Prístupové cesty k stavbe musia byť zhotovené do začatia užívania stavby. – § 7 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

 2. Zdravim,chcem Vas poprosiť o radu , pred dvoma rokmi som kúpil osem aróvu záhradu na ktorej by som chcel postaviť rodinný dom .Problem je s pristupovou cestou.K záhrade vedie len jedna cesta ktorú používajú ako pristupovu cestu traja susedia ktorý tu cestu maju v podielovom vlastnictve. .Oslovilsom som susedov o zriadenie vecného bremena o právo prechodu a o vybudovanie inžinierskych sieti samozrejme za poplatok.Susedia stym nesúhlasia a nedovolia aby som tam na tu záhradu chodil . Čital som už o podobnom probléme a problém sa rieši dohodou alebo súdom .Keďže dohoda nepripadá do úvahy ,tak ostáva súd a súd ževraj nenariadi žiadne bremeno keď na tej záhrade nemám stavbu .Chcem vás poprosiť o niejake riešenie tohto problému .Ďakujem pekne .

  1. Najprv musíte zistiť, či môžete na tej záhrade postaviť rodinný dom. Je možné, že územný plán alebo Obec Vám to nedovolia a preto Vám ani súd nezriadi vecné bremeno.

 3. Dobrý deň, užívame bytové domy – majetok štátu. Prístupy k domom / cesty / sú majetkom urbára a súkromných osôb bez vecného bremena prechodu a prejazdu v prospech užívateľov bytov – nás. Na katastrálnej mape cesty, chodníky a parkovacie plochy / tie , ktoré patria k ,,našim,, domom / nie sú vyznačené – sú vystavané. Domy s cestami, parkovacími plochami a chodníkmi patriacimi k domom boli dané do užívania v roku 1995. Bojíme sa, že majitelia prístupových ciest nám znemožnia príjazd k bytom. Čo je treba robiť?

 4. Dobrý deň,
  na pozemku 20x60m plánujem vybudovať dva domy, jeden vpredu, druhý vzadu. Jedná sa však o dva domy, každý s 3 bytovými jednotkami, uprostred pozemku musím umiestniť parkovisko. Prístup z verejnej komunikácie na pozemok je z užšej časti môjho pozemku. Preto k domu, ktorý bude umiestnený v zadnej časti potrebujem vybudovať prístupovú komunikáciu, ktorej dĺžka bude zhruba 30m. Medzi domami plánujem vybudovať odstavné parkovacie plochy pre 9 áut.
  Je možné prístupovú komunikáciu k zadnému domu umiestniť k hranici susediaceho pozemku, alebo je potrebný odstup od susedovho pozemku?
  Aká je minimálna šírka takejto prístupovej komunikácie?
  Ďakujem za odpoveď.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama