Drobenie pozemkov bude ťažšie od 1.9.2022

Zmena minimálnej výmery

Minimálna výmera pre drobenie poľnohospodárskeho pozemku v extraviláne už nebude 2000 m2, ale 3000 m2. To znamená, že pod túto výmeru nebude možné rozdeľovať poľnohospodárske pozemky a spoluvlastnícke podiely v extraviláne, pokiaľ nepôjde o zákonné výnimky v zmysle § 24 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z.

U lesných pozemkov zostáva minimálna výmera nezmenená – 5000 m2.

K zmene minimálnej výmery z 2000 na 3000 m2 došlo „v záujme zachovania poľnohospodárskej výroby a lesnej výroby“ (podľa dôvodovej správy k novele č. 257/2022 Z. z.).

drobenie pozemkov 2022 novela

Ďalšie zmeny zákona č. 180/1995 Z. z.

Zmenila sa aj výška odvodov, ktoré sa platia pri drobení pozemkov pod 20 000 m2 v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z.

Ďalšou novinkou je, že neknihované pozemky v extraviláne, ktoré prešli do vlastníctva štátu už nebude možné previesť na inú osobu a majú sa použiť na účely pozemkových úprav.

Do zákona sa tiež vyslovene uviedlo, že konanie o zmene (oprave) údajov ROEP nebude možné začať, ak došlo k prevodu alebo prechodu dotknutého spoluvlastníckeho podielu na inú osobu. Ide v podstate o kozmetickú zmenu, keďže zákon sa v tomto zmysle dal interpretovať aj doteraz.

Došlo aj k niektorým ďalším menej významným zmenám zákona č. 180/1995 Z. z. Najdôležitejší nedostatok zákona však zostal nedotknutý – naďalej v ňom chýba ustanovenie, ktoré by splnomocnilo okresný úrad na vydanie rozhodnutia o schválení ROEP, t. j. na vydanie najdôležitejšieho dokumentu pre celé konanie.

Vyššie uvedené zmeny sú účinné od 1.9.2022.

Ostatné zmeny

Novela č. 257/2022 Z .z. mení aj ďalšie predpisy pozemkového práva, pričom niektoré tieto zmeny majú odlišný dátum účinnosti.

Moje ďalšie články môžete sledovať na facebooku.

Drobenie pozemkov bude ťažšie od 1.9.2022
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Jedna odpoveď

  1. Dobrý deň prajem , ja by som potreboval radu , bol som obdarovaný lesným pozemkom , ktorý mi teraz chcú vziať spať pozemkový súkromný kompososerat ako sa teraz brániť. ? Ďakujem za radu .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.