Drobenie pozemkov bude ťažšie od 1.9.2022

Drobenie pozemkov – zmena výmer

Minimálna výmera pre drobenie pozemkov pri poľnohospodárskom pozemku v extraviláne už nebude 2000 m2, ale 3000 m2. To znamená, že pod túto výmeru nebude možné rozdeľovať poľnohospodárske pozemky a spoluvlastnícke podiely v extraviláne, pokiaľ nepôjde o zákonné výnimky v zmysle § 24 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z.

U lesných pozemkov zostáva minimálna výmera nezmenená – 5000 m2.

K zmene minimálnej výmery z 2000 na 3000 m2 došlo „v záujme zachovania poľnohospodárskej výroby a lesnej výroby“ (podľa dôvodovej správy k novele č. 257/2022 Z. z.).

drobenie pozemkov 2022 novela

Ďalšie zmeny zákona č. 180/1995 Z. z.

Zmenila sa aj výška odvodov, ktoré sa platia pri drobení pozemkov pod 20 000 m2 v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z.

Ďalšou novinkou je, že neknihované pozemky v extraviláne, ktoré prešli do vlastníctva štátu už nebude možné previesť na inú osobu a majú sa použiť na účely pozemkových úprav.

Do zákona sa tiež vyslovene uviedlo, že konanie o zmene (oprave) údajov ROEP nebude možné začať, ak došlo k prevodu alebo prechodu dotknutého spoluvlastníckeho podielu na inú osobu. Ide v podstate o kozmetickú zmenu, keďže zákon sa v tomto zmysle dal interpretovať aj doteraz.

Došlo aj k niektorým ďalším menej významným zmenám zákona č. 180/1995 Z. z. Najdôležitejší nedostatok zákona však zostal nedotknutý – naďalej v ňom chýba ustanovenie, ktoré by splnomocnilo okresný úrad na vydanie rozhodnutia o schválení ROEP, t. j. na vydanie najdôležitejšieho dokumentu pre celé konanie.

Vyššie uvedené zmeny sú účinné od 1.9.2022.

kto podáva návrh na vklad do katastra

Ostatné zmeny

Novela č. 257/2022 Z .z. mení aj ďalšie predpisy pozemkového práva, pričom niektoré tieto zmeny majú odlišný dátum účinnosti.

Prečo je drobenie pozemkov problém?

Rozdrobenosť pozemkov je nepochybne problém, ktorý dennodenne komplikuje život občanov v rôznych oblastiach. Existencia veľkého počtu malých parciel a podielov komplikuje tak poľnohospodársku výrobu, ako aj výstavbu, územné plánovanie a spravovanie katastra. Rozdrobené pozemky sa ťažšie prenajímajú, obrábajú a aj predávajú. Listy vlastníctva so stovkami vlastníkov a ťažko vypočítateľnými podielmi komplikujú a spomaľujú prácu katastra nehnuteľností. Stavebné a súdne konania sú pre veľké množstvo účastníkov náročné na papier, elektrinu aj čas. Mnohé pozemky, sú nevyužívané, pretože veľké množstvo spoluvlastníkov ťažko hľadá dohodu ako s pozemkom hospodáriť. Vykupovanie spoluvlastníckych podielov je náročné, pretože je nutné vyjednávať so všetkými spoluvlastníkmi ohľadom ich predkupných práv.

Drobenie pozemkov je dôsledkom nevhodnej právnej úpravy v minulosti ako aj v súčasnosti. Hoci už máme niekoľko právnych noriem, ktoré majú zamedziť vzniku príliš malých pozemkov, prax ukazuje, že je to stále málo a nič zásadné sa nemení. Niektoré riešenia pre sceľovanie pozemkov som popísal tu.

Moje ďalšie články môžete sledovať na facebooku.

drobenie pozemkov bude ťažšie od 1.9.2022 - 1 drobenie pozemkov
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

7 Odpovedí

 1. Dobrý deň prajem , ja by som potreboval radu , bol som obdarovaný lesným pozemkom , ktorý mi teraz chcú vziať spať pozemkový súkromný kompososerat ako sa teraz brániť. ? Ďakujem za radu .

  1. Ťazko bez ďalších detailov určiť možnosti. Kontaktujte advokáta, napríklad našu advokátsku kanceláriu MaxLaw, s. r.o.

 2. Dobrý deň. Ja by som sa chcel spýtať na jednu otázku, ak je to možné. Je možné v Obci, len tak skupovať veľké parcely v extravilane, následne prostredníctvom starostu obce získať potvrdenie na drobenie a potom parcely predávať, ako stavebné?.V danej obci nie je územný plán, pozemky sú bez elektriky, bez spevnenej prístupovej komunikácie a ďaleko od obytnej časti. Ak je to možné, dá sa tomu nejak legálne zabrániť? Ďakujem

  1. Stavebným pozemkom sa rozumie časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou- toľko Stavebný zákon.

   Ťažko viac poradím bez znalostí detailov, v rámci našej advokátskej kancelárie MaxLaw, s. r. o. vám vieme poskytnúť konzultáciu, alebo analýzu prípadu s návrhom riešení.

 3. Dobrý deň,

  chcel som rozdeliť pozemok o výmere 5111m2 – extravilán – orná pôda na dve parcely.
  pozemok č.1 – 2.065m2 do môjho vlastníctva
  pozemok č.2 – 3.046m2 do spoluvlastníctva SPF a bývalých spoluvlastníkov
  Súd mi žalobu zamietol pre novelu zákona Zákaz drobenia sa podľa zákona č. 180/1995 Z. z.
  Ako mám ďalej postupovať?
  Ďakujem

  Ing .Ľuboš Dudáš

  1. Jediná možnosť v uvedenom prípade je, že Vám obec vydá stanovisko, že pozemok je určený na výstavbu. Ak Vám obec stanovisko nevydá, nebude možná deľba pozemku.

   1. Ďakujem za odpoveď.
    Nepostačovalo by potvrdenie obce že ide o pozemok na ktorom sa majú zriadiť záhrady? Vlastním aj podiel na susediacom pozemku a ďalší v rade je v mojom výhradnom vlastníctve. Chcel by som to spojiť do jednej parcely.
    Ešte otázka : Nie je zákon č.180/1995 Z.z. v rozpore s ústavou SR, ktorá zaručuje občanovi právo na súkromný majetok? Je zákon schválený NR SR nadradený ústave?
    Vopred ďakujem za odpoveď.
    Ing. Ľuboš Dudáš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama