Čo je právoplatnosť?

Právoplatnosť znamená záväznosť a konečnosť rozhodnutia. Právoplatné je teda rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie alebo iný riadny opravný prostriedok. O právoplatnosti obyčajne hovoríme pri rozhodnutiach súdov ako aj iných organov.

Príklad 1

Ak okresný súd odsúdi niekoho za krádež na dva roky väzenia, je takýto rozsudok neprávoplatný, pretože tak páchateľ ako aj prokurátor môžu podať odvolanie. Odvolanie je v podstate žiadosť o opätovné posúdenie veci vyšším orgánom. Rozsudok okresného súdu na základe odvolania preskúma krajský súd. Až po rozhodnutí krajského súdu je rozhodnutie právoplatné a záväzné. V prípade, že by nikto nepodal odvolanie, právoplatné by sa stalo už rozhodnutie okresného súdu.

Do právoplatnosti rozhodnutie spravidla nemá právne účinky a nikoho nezaväzuje. Páchateľ sa teda považuje za nevinného až do právoplatnosti rozsudku.

Príklad 2

Podobne je to aj v iných konaniach. Napríklad v stavebnom konaní možno podať odvolanie proti stavebnému povoleniu vydanému obcou. Často v stavebnom konaní podáva odvolanie sused, ktorý nesúhlasí s postavením stavby. O odvolaní v tomto prípade rozhoduje okresný úrad, ktorý je pri povoľovaní stavieb nadriadeným orgánom obce.

Predbežná vykonateľnosť rozhodnutia


V niektorých prípadoch je možné, aby bolo záväzné aj rozhodnutie, ktoré ešte nie je právoplatné. Je to najmä vtedy, ak treba nejakú situáciu riešiť okamžite, napríklad pri predbežných a neodkladných opatreniach (napr. § 332 Civilného sporového poriadku). V takom prípade hovoríme o predbežnej vykonateľnosti rozhodnutia.

Pre právoplatnosť rozhodnutia sa tiež obvykle vyžaduje, aby bolo doručené tomu, koho sa týka. Existujú aj výnimky. Napríklad rozhodnutie o povolení vkladu do katastra je právoplatné už dňom vydania, teda skôr ako sa doručí.

Podmienky právoplatnosti

Aby sme si to zhrnuli, rozhodnutie je spravidla právoplatné vtedy, ak spĺňa tieto dve podmienky:

  • Je doručené.
  • Nemožno sa proti nemu odvolať.
doložka právoplatnosti čo je to právoplatnosť

Doložka právoplatnosti

Po tom, ako rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, vyznačí túto doložku na rozhodnutí orgán, ktorý rozhodnutie vydal. O vyznačenie doložky právoplatnosti obvykle žiada ten koho sa rozhodnutie týka.

Ako sme už uviedli vyššie, proti právoplatnému rozhodnutiu nemožno podať riadny opravný prostriedok. Stále sú však možnosti, ako môže byť právoplatné rozhodnutie zmenené alebo zrušené, a to najmä vtedy, ak bolo vydané nezákonne. Je to možné dosiahnuť pomocou mimoriadnych opravných prostriedkov a prípadne aj iných právnych prostriedkov. Mimoriadnymi opravnými prostriedkami sú napríklad obnova konania a dovolanie.

Viac o práve sa dozviete v knihe Základy práva pre každého.

maxlaw advokátska
Partnerom tohto blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama