Kto podáva návrh na vklad do katastra nehnuteľností?

Konanie o návrhu na vklad začína na základe návrhu na vklad, ktorý podá niektorý z účastníkov konania (§ 30 ods. 2 katastrálneho zákona). Účastníkom konania je účastník zmluvy, podľa ktorej sa má vklad (t. j. zápis) do katastra vykonať.

Zjednodušene teda môžeme povedať, že účastníkom konania je každá zo zmluvných strán.

Kto podáva návrh na vklad do katastra?

Zákony iba pri niektorých zmluvách uvádzajú, kto má podať návrh na vklad. Napríklad pri záložnej zmluve má návrh na vklad podať záložca (§ 151g Občianskeho zákonníka). Obyčajne sa však o tom, kto podá návrh, dohodnú zmluvné strany v zmluve.

Na začatie konania postačuje, ak podá návrh na vklad len jeden z účastníkov zmluvy. V praxi sa však často podpisujú všetci účastníci (zmluvné strany).

Kataster málokedy skúma, kto podal návrh na podateľni alebo na pošte. Samotné porušenie dohody o podaní návrhu nespôsobuje neplatnosť zmluvy a teda obvykle ani nebráni povoleniu vkladu a zákonnosti konania.

kto podáva návrh na vklad do katastra

Kto znáša poplatky?

Poplatky za návrh na vklad znášajú zmluvné strany obvykle podľa dohody, no napríklad pri predaji bytu zákon uvádza, že poplatky znáša predávajúci. Predávajúci však môže od nadobúdateľa požadovať náhradu preukázateľne zaplatených správnych poplatkov a odmenu notára (§ 5 ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z.).

Kde sa podáva návrh na vklad do katastra?

Kataster spravujú katastrálne odbory okresných úradov. Návrh na vklad teda treba adresovať alebo osobne zaniesť na okresný úrad v danom okrese.

Elektronický návrh na vklad

Okrem klasického papierového návrhu zákon umožňuje podať aj elektronický návrh na vklad.

Elektronický návrh, podobne ako aj iné elektronické žiadosti na naše úrady, môžete podať cez portál verejnej správy slovensko.sk. Náležitosti elektronického návrhu sú rovnaké ako pri papierovom návrhu. Pri elektronickom podaní sa podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh. Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá kvalifikovaný elektronický podpis. Pri elektronickom návrhu musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a opatrené kvalifikovaným elektronickým podpisom a časovou pečiatkou, čo býva pre občanov problém, keďže zmluvu musia elektronicky podpísať všetky zmluvné strany. 

maxlaw advokátska
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama