Predžalobná výzva vzor

Predžalobná výzva je dokument, ktorým sa účastník právneho vzťahu (spravidla zmluvy) obracia na druhého účastníka právneho vzťahu s jeho nárokom, a to s úmyslom, aby sa predišlo súdnemu sporu.

Predžalobná výzva je efektívny nástroj. Často pomáha pri predchádzaní súdnym sporom a dokáže ušetriť výdavky (trovy) tak oprávnenému ako aj druhej strane – povinnému.

Tento vzor obsahuje predžalobnú výzvu, ktorú advokátska kancelária v mene svojho klienta adresuje dlžníkovi klienta.

Vzor je vo formáte *.doc a je možné ho editovať.

Pokiaľ chcete, aby Vám výzvu vyhotovila na mieru advokátska kancelária, kliknite tu.

15.00 

Po pripísaní platby na náš účet bude vzor doručený na uvedenú e-mailovú adresu. Viac v obchodných podmienkach.

Vzor predžalobnej výzvy určený na vymáhanie peňažnej pohľadávky od stavebnej firmy, alebo od iného subjektu (občana a pod.).