Čo je to premlčacia doba a premlčanie?

S premlčaním sa v slovenskom právnom poriadku stretávame v dvoch prípadoch. 1. Pri premlčaní majetkových práv a pri 2. premlčaní trestných činov.

Majetkové práva sú napríklad právo na vrátenie pôžičky, právo na zaplatenie kúpnej ceny, právo na zaplatenie pokuty a podobne. Ide väčšinou o práva, ktoré vyplývajú zo zmluvy. Pozor, je tu aj dôležitá výnimka: Vlastnícke právo sa nepremlčuje.

Aká dlhá je premlčacia doba?

K premlčaniu práva dochádza po uplynutí premlčacej doby, pričom základná premlčacia doba je tri roky, ale pri niektorých právach môže byť kratšia alebo dlhšia. Po uplynutí premlčacej doby získava dlžník jednu veľkú výhodu: Možnosť využiť pred súdom námietku premlčania.

Ak dlžník v súdnom konaní použije námietku premlčania, súd druhej strane, teda veriteľovi, neprizná právo, ktorého sa dožadoval.

Majetkové práva teda premlčaním nezanikajú, no šanca na ich vymoženie pred súdom je po premlčaní takmer nulová.

Príklad

Pán Jozef predal svojej susede pozemok a dohodli sa, že suseda mu kúpnu cenu za pozemok zaplatí do prvého januára 2020. Suseda však dohodu nedodržala a rôznymi výhovorkami odsúvala zaplatenie kúpnej ceny. Po tri a pól roku to pán Jozef nevydržal a v lete roku 2023 podal na susedu žalobu, kde žiadal aby súd uložil susede zaplatiť kúpnu cenu. Bolo však už neskoro. Keďže uplynula premlčacia doba tri roky, suseda použila pred súdom námietku premlčania a pán Jozef súd prehral. Navyše, ešte musel zaplatiť súdny poplatok a odmenu advokáta.

premlčacia doba

Ako sme si ukázali na našom príklade, je dôležité aby veritelia nedávali svojim dlžníkom veľa času. Premlčanie teda núti veriteľov, aby sa domáhali svojich práv čo najskôr. Ak vám niekto niečo dlhuje, dajte si pozor na to, aby ste žalobu stihli podať včas. Ak už podáme žalobu, premlčacia doba prestáva plynúť, a teda je jedno koľko bude súdne konanie trvať. Dôležité je, aby bola v premlčacej dobe podaná žaloba.

Trochu odlišná situácia je pri premlčaní trestných činov. Premlčaním trestného činu trestnosť činu zaniká. To znamená, že ak uplynie premlčacia doba, nemožno za trestný čin páchateľa odsúdiť a potrestať. Ak sa už začalo trestné stíhanie, musí sa zastaviť.

Premlčanie trestných činov

Premlčacie doby trestných činov nájdeme v Trestnom zákone. Dĺžka premlčacej doby je rôzna a závisí od závažnosti trestného činu. Najmenej závažné trestné činy majú premlčaciu dobu 3 roky a tie najzávažnejšie až tridsať rokov. Sú aj trestné činy, ktoré sa nepremlčujú ako napríklad genocídium alebo teroristický útok.

Samostatnou témou je zahladenie odsúdenia. Ak bol niekto odsúdený za trestný čin a následne sa odsúdenie zahladí, pozerá sa na neho akoby nikdy nebol odsúdený.

maxlaw advokátska
Partnerom tohto blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama