Čo je právnická osoba a štatutárny orgán? Živnostník je fyzická alebo právnická osoba?

Práva a povinnosti musia vždy patriť určitej osobe. V práve poznáme dva typy osôb. Fyzické osoby a právnické osoby. Fyzické osoby sú ľudia, teda ľudské bytosti, ktoré fyzicky existujú. Sú to napríklad ľudia, čo čítajú tento článok, váš sused, kamarát a podobne.

Čo je právnická osoba?


Naopak právnická osoba nie je človek. Je to nehmotný, právom vytvorený subjekt, ako napríklad akciová spoločnosť, občianske združenie alebo mesto.

Tak ako fyzická osoba, aj právnická osoba môže mať práva a povinnosti. Samozrejme, niektoré práva má len fyzická osoba, napríklad právo na život alebo právo na vzdelanie.

Čo je štatutárny orgán


Aj za každou právnickou osobou sú nejakí ľudia, ktorí ju riadia a sú členmi jej orgánov. Napríklad občianske združenie môže mať svojho predsedu, ktorý zastupuje občianske združenie v styku s inými osobami a štátnymi orgánmi. Predseda združenia je teda štatutárnym orgánom, ktorý zastupuje právnickú osobu navonok a koná v jej mene.

V spoločnosti s ručením obmedzeným je zas štatutárnym orgánom konateľ spoločnosti.

Svoj štatutárny orgán má každá právnická osoba. Štatutárny orgán je orgán, ktorý koná v mene právnickej osoby. Podpisuje v jej mene zmluvy, podáva žiadosti na úrady a podpisuje iné dokumenty.

V mene právnickej osoby môžu za istých okolností konať aj zamestnanci právnickej osoby. Rozdiel je v tom, že štatutárny orgán môže v mene právnickej osoby robiť všetky právne úkony, kým zamestnanci môžu v mene právnickej osoby robiť len tie právne úkony, na ktoré dostali poverenie.

Napríklad predavačka v Kauflande je v mene Kauflandu oprávnená so zákazníkmi uzatvárať kúpne zmluvy. Podobne aj zamestnanci banky sú oprávnení v mene banky uzavierať niektoré zmluvy, napríklad záložne zmluvy pri hypotékach.

právnická osoba, štatutárny orgánŠtatutárnym orgánom môže byť jedna osoba alebo viacero osôb. Kto je štatutárnym orgánom určitej právnickej osoby určuje zákon alebo vnútorné predpisy právnickej osoby. Napríklad v občianskom združení je štatutárny orgán určený vnútorným predpisom, konkrétne stanovami.

Štatutárnym orgánom je teda človek alebo viacero ľudí, ktorí sa v mene právnickej osoby podpisujú na zmluvy a iné dokumenty. Napríklad na zmluve, ktorú uzaviera občianske združenie, sa na konci zmluvy uvedie názov združenia a meno predsedu združenia ktorý koná v mene združenia ako jeho štatutárny organ. Predseda tiež pripojí svoj podpis.

Živnostník je fyzická alebo právnická osoba?

Živnosť je druh podnikania podľa živnostenského zákona. Existujú aj iné druhy podnikania (advokácia, spisovatelia, banky atď.).

Hoci sa pod pojmom „živnostník“ obvykle myslí podnikateľ – fyzická osoba, je to do značnej miery zavádzajúce pomenovanie. Živnosť totiž rovnako prevádzkujú aj právnické osoby, napríklad sro-čky. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú živnosť sa zapisujú do živnostenského registra.

maxlaw advokátska
Partnerom tohto blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama