Domy nemajú certifikát v 7 z 10 inzerátov

Na čo slúži energetický certifikát?

Povinná certifikácia budov bola zavedená zákonom č. 555/2005 Z. z. Cieľom tohto zákona je ohodnotiť domy a iné budovy z hľadiska ich energetickej náročnosti, čo má ľudí motivovať k šetrnejšiemu využívaniu energii a k obmedzeniu skleníkových plynov.

Uvedený zákon vyžaduje, aby mali vlastníci budov pri ich predaji vyhotovený energetický certifikát (§ 8). Táto povinnosť sa vzťahuje v zásade na všetky budovy s niekoľkými výnimkami (napr. kultúrne pamiatky, rekreačné budovy).

certifikát inzerát dom

Povinnosť pri inzerovaní

Vlastníci musia už pri inzerovaní nehnuteľnosti uvádzať údaj o energetickej hospodárnosti budovy. Týmto údajom je predovšetkým zaradenie budovy do energetickej triedy A až G. Rovnakú povinnosť majú aj realitné kancelárie, ktoré budovy ponúkajú na predaj.

V praxi sa to dodržiava málo. Na portáli nehnutelnosti.sk som prešiel za radom 10 ponúkaných domov a 7 z nich nemalo údaj o energetickom certifikáte. Zákon sa teda míňa účinku a ľudia nemôžu nijako posúdiť, či je daná budova k prírode šetrná, alebo naopak, bude záťažou pre životné prostredie (a aj pre peňaženku vlastníka).

Deravý zákon

Môže za to pravdepodobne nešťastná formulácia zákona v § 8 ods. 5 zákona, kde sa síce pri inzerovaní vyžaduje údaj o certifikácii, ale iba pod podmienkou, že budova už energetický certifikát . Povinnosť mať certifikát však zákon požaduje až pri následnom podpise zmluvy o predaji budovy, teda v čase inzerovania vlastník certifikát nemusí mať. Kontrolovať, či vlastníci mali certifikát pri uzavieraní zmluvy je omnoho ťažšie ako kontrolovať inzeráty. Certifikát nevyžaduje ani kataster.

Tu je problematické znenie zákona:

(5) Vlastník budovy musí ako súčasť zverejnenej ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej samostatnej časti, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát, uviesť aj ukazovateľ integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na predaj alebo prenájom s využitím služieb realitnej kancelárie, ktorej zverejnená ponuka musí obsahovať takýto údaj.“

Kontrola od stavebnej inšpekcie

Ak by teda prišla kontrola od Slovenskej stavebnej inšpekcie a žiadali by vysvetlenie, prečo realitka v inzeráte neuvádza údaj o certifikácii, vlastník alebo realitka sa môže vyhovoriť, že budova tento certifikát v čase inzerovania ešte nemala. Vyhnú sa tak pokute, ktorá môže dosiahnuť až do 3000 eur.

Pre zaujímavosť, cena certifikátu pre rodinný dom sa pohybuje okolo 100 eur.

Predtým to bolo prísnejšie

Táto deravá formulácia sa do zákona dostala len nedávno novelou č. 378/2019 Z. z. Do 10.3.2020 bola v zákone prísnejšia formulácia, ktorá prikazovala zverejniť údaj o certifikácii v inzeráte bez ohľadu na to, či budova predtým certifikát mala alebo nie. Od roku 2020 sa povinnosť síce začala vzťahovať aj na realitné kancelárie, no samotná povinnosť sa už dá ľahšie obísť.

Prísnejšie znenie účinné do 10.3.2020:

„Vlastník budovy musí ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na samostatnú časť, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát.“

V Bratislave konanie v tomto roku nezačali

Na konci júna som dostal od Stavebnej inšpekcie pre Brastislavský kraj informáciu, že v roku 2022 nezačali žiadne konanie týkajúce sa porušenia povinností 1. uverejniť údaj o certifikáte v inzercii a 2. odovzdať certifikát pri predaji pozemku.

stavebná inšpekcia

domy nemajú certifikát v 7 z 10 inzerátov - 1 certifikát
Partnerom tohto blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Jedna odpoveď

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama