Články z kategórie Kataster

Úvod » Kataster

uzemný plán
Kataster
Ondrej Halama

Oprava ROEP a zmätky v judikatúre

Oprava ROEP je téma, na ktorej si môžeme ukázať ako nesprávna interpretácia rozsudku v zbierke stanovísk najvyššieho súdu môže skončiť nesprávnym výkladom krajského súdu.

Otvoriť »

Populárne: