Neexistuje: Informačný systém o výstavbe a územnom plánovaní ministerstvo neprevádzkuje

V Stavebnom zákone, ktorý bude platiť minimálne do 1.4.2024, sa uvádza, že ministerstvo výstavby má na účely územného plánovania prevádzkovať informačné systémy (§ 130). Konkrétne ide o tieto IS:

  • informačný systém o výstavbe,
  • informačný systém o územnom plánovaní.

Tieto systémy by stavebným úradom určite veľmi pomohli, keby existovali.

Keď som pripravoval komentár k Stavebnému zákonu, požiadal som Ministerstvo dopravy a výstavby SR, aby mi zaslalo údaje o podmienkach prístupu do uvedených IS. Ministerstvo mi odpovedalo, že mi nemôže poskytnúť údaje, ktoré nemá. Ako sa ďalej uvádza v liste zo dňa 4.10.2022: Projekt „informačný systém o výstavbe“ nebol realizovaný, preto nie je možné odpovedať na otázky žiadateľa (pozri obrázok nižšie).

informačný systém o výstavbe
informačný systém,o výstavbe,územnom plánovaní - Neexistuje: Informačný systém o výstavbe a územnom plánovaní ministerstvo neprevádzkuje 3

Ministerstvo si teda neplní jednu z úloh uložených zákonom, ktorá je v zákone už od 1.8.2000, teda vyše 22 rokov. Aj takto je spravovaný úsek výstavby v našej republike…

Zo Stavebného zákona

§ 130

Informačné systémy
(1) Ministerstvo je prevádzkovateľom informačného systému o územnom plánovaní a informačného systému o výstavbe. Informačné systémy sú časťami štátneho informačného systému.

(2) V rozsahu svojej pôsobnosti sa podieľajú na vykonávaní informačných činností podľa štandardov a na základe schválených projektov aj krajské stavebné úrady a obce.

(3) Obsah informačných systémov podľa odseku 1 je založený na jednotnom spôsobe územnej identifikácie a štruktúry údajov a informácií získaných a spracovaných podľa jednotnej metodiky a vedie sa na jednotných registračných listoch.

(4) Informačný systém o územnom plánovaní obsahuje

a) územnoplánovacie podklady a ďalšie údaje a informácie o stave územia, najmä o priestorovom usporiadaní a funkčnom využívaní územia a o limitoch vzťahujúcich sa na územie,

b) územnoplánovaciu dokumentáciu,

c) ostatné podklady.

(5) Informačný systém o výstavbe obsahuje

a) údaje a informácie o stavbách a o stavebných pozemkoch, najmä o ich druhu, funkčnom využívaní, umiestnení, o ich vlastníkoch a o zastavovacích podmienkach, ktoré sa naň vzťahujú,

b) rozhodnutia stavebných úradov a obcí, najmä územné rozhodnutia, stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia.

maxlaw advokátska
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama