Katastrálna mapa – kde ju nájdeme?

Katastrálna mapa je jedna z dvoch máp, ktoré vedie kataster nehnuteľností. Okrem katastrálnej mapy kataster spravuje aj mapu určeného operátu (UO). Kým v katastrálnej mape nájdeme parcely registra C, v mape určeného operátu nájdeme parcely registra E.

Katastrálna mapa je dostupná na internete na portáli ESKN alebo ZGBIS. Na rovnakom mieste je prístupná aj mapa určeného operátu. Obidve tieto mapy je možné prehliadať súčasne a zobraziť si ich prekrytie.

V katastrálnej mape môžeme nájsť číslo parcely a podľa tohto čísla vyhľadať list vlastníctva a teda aj jej vlastníkov.

katastrálna mapa
katastrálna mapa (čiernym) a mapa určeného operátu (zeleným)

Katastrálne územie a územie obce

Katastrálna mapa sa vedie podľa jednotlivých katastrálnych území. Každé katastrálne územie má teda svoju katastrálnu mapu a mapu určeného operátu. Jedna obec alebo mesto však môže mať viacero katastrálnych území, ktoré spoločne tvoria územie obce alebo mesta.

Katastrálné mapy majú svoj pôvod často ešte v socializme. Niektoré hranice parciel teda môžu byť vytvorené len nedávno, no iné môžu byť zamerané aj pred 50 rokmi.

V katastrálnej mape nenájdeme údaj o tom, či sa jedná o stavebný pozemok alebo nie. Parcely sú v katastrálnej mape označené značkami pre jednotlivé druhy pozemkov. Poznáme tieto druhy pozemkov:

 • ornú pôdu,
 • chmeľnice,
 • vinice,
 • záhrady,
 • ovocné sady,
 • trvalé trávne porasty,
 • lesné pozemky,
 • vodné plochy,
 • zastavané plochy a nádvoria,
 • ostatné plochy,
 • ostatné poľnohospodárske plochy.

Oprava katastrálnej mapy

Pokiaľ sa domnievame, že zákres katastrálnej mape je nesprávny môžeme iniciovať konanie o oprave chyby, ktorým sa opraví hranica pozemku.

Definícia katastrálnej mapy podľa katastrálneho zákona

Aj keď definície v katastrálnom zákone nie sú veľmi presné a niekedy ani zrozumiteľné, pre zaujímavosť uvádzam definíciu katastrálnej mapy v spomínanom zakone:

„Katastrálnou mapou sa rozumie polohopisná mapa veľkej mierky, zobrazujúca všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia evidované v katastri. Pozemky sa v katastrálnej mape zobrazujú priemetom svojich hraníc do zobrazovacej roviny a označujú sa parcelnými číslami a spravidla značkami druhov pozemkov.“

maxlaw advokátska
Partnerom tohto blogu je advokátska kancelária MAxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama