Robí sused nepovolené terénne úpravy?

Terénné úpravy môžu mať rôzne dopady, najmä ak sú nepovolené a vykonávané neodborne. Môže sa nimi meniť smer odtoku dažďovej vody, môžu sa nimi meniť akustické pomery v území, môžu spôsobiť zosuv pôdy, narušenie statiky stavby a podobne. Ak teda robí sused terénné úpravy bez povolenia a bez dodržania základných predpisov, môže to ohroziť aj vašu stavbu, či pozemok, alebo narušiť pohodu bývania.

Terénne úpravy nemožno podľa Stavebného zákona ohlásiť. Vyžaduje sa na ne územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie. Nie však na všetky.

terénne úpravy

Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie o využívaní územia vyžaduje Stavebný zákon na terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení územný systém ekologickej stability, vzhľad krajiny, využitie významných krajinných prvkov alebo odtokové pomery v území, najmä na na výkop alebo zasypanie priekop, zavážky, na násypy a meliorácie.

Účastníkmi územného konania o využívaní územia sú

– navrhovateľ,

– obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie,

– ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,

– právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Povolenie stavebných úprav

Následne po vydaní územného rozhodnutia o využívaní územia sa vyžaduje aj ďalšie rozhodnutie – povolenie stavebných úprav. Stavebný úrad môže v rozhodnutí o využívaní územia určiť, že sa upúšťa od povolenia terénnych úprav. Ak tak neurčí, vyžaduje sa povolenie stavebného úradu na tieto práce (pokiaľ o nich nerozhodujú iné orgány):

– terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,

– ťažobné práce a

– práce podobné ťažobným prácam, alebo s nimi súvisiace.

Ak teda máte podozrenie, že vo vašom susedstve alebo kdekoľvek inde nie sú terénne úpravy vykonávané v súlade so Stavebným zákonom, môžete sa s podnetom obrátiť na stavebný úrad, stavebnú inšpekciu prípadne na ďalšie orgány.

Účastníci konania o povolení terénnych úprav sú podobní ako účastníci stavebného konania.

Susedské práva

Pokiaľ sú terénne úpravy vo vašom susedstve a ohrozujú váš majetok, môžete na svoju obranu využiť aj susedské práva upravené v Občianskom zákonníku (§ 127).

maxlaw advokátska
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama