Menia sa pravidlá pre predaj obecného majetku

Od 1. novembra 2023 dochádza k zmene pravidiel pre nakladanie s obecným a mestským majetkom. Zmeny sú obsiahnuté v novele č. 137/2023 Z. z., ktorou sa mení zákon o majetku obcí.

Medzi najvýraznejšie zmeny patria:

  • zmeny v hospodárení s majetkom mestských častí (Bratislava a Košice),
  • zmena podmienok verejnej súťaže pri predaji obecného majetku a
  • zmena použitia „osobitného zreteľa“ pri predaji obecného majetku.

Podľa dôvodovej správy, „obce pri nakladaní so svojim majetkom konajú netransparentne, čo im umožňuje súčasná nedostatočná a nejednoznačná legislatívna úprava, pričom z ich strany dochádza k ľahkovážnemu a nevýhodnému zbavovaniu sa svojho majetku. Uvedené konanie konštatoval aj Najvyšší kontrolný úradu Slovenskej republiky na základe výsledkov vykonanej kontroly nakladania s majetkom v samosprávach obcí.“

menia sa pravidlá pre predaj obecného majetku - 1 predaj

Ďalej sa v dôvodovej správe uvádza, že niektoré obce predávajú svoj majetok, najmä pozemky, prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže netransparentným spôsobom. Podmienky obchodnej verejnej súťaže vedia obce nastaviť tak, aby bol predmetný majetok prevedený na vopred dohodnuté osoby.

NKÚ uvádza v Správe o výsledku kontroly za rok 2020, že pri prevodoch formou tzv. osobitného zreteľa často obce neuvádzali zdôvodnenie nízkej či doslova symbolickej ceny majetku, a len výnimočne kúpna cena zodpovedala trhovej cene alebo znaleckému posudku, ktorý v mnohých prípadoch ani nebol vypracovaný. Návrh novely do zásad hospodárenia obcí práve z vyššie uvedeného dôvodu zavádza povinnosť obecného zastupiteľstva upraviť podmienky pre zníženie kúpnej ceny oproti všeobecnej hodnote majetku pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom uvedené sa má vzťahovať aj na prenechanie majetku obce do nájmu.

Celé znenie novely 137/2023 Z. z. nájdete tu.

maxlaw advokátska
Partnerom tohto blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama