Komu patria nerasty a ropa na pozemku?

Otázka vlastníctva nerastov je v slovenskom práve upravená pomerne neprehľadne. Ústava SR síce jasne deklaruje, že nerasty sú vlastníctvom Slovenskej republiky, avšak text banského zákona vec komplikuje.

Nerasty a Ústava SR

Ak by sme vychádzali z textu Ústavy SR, všetky nerasty by sme mali považovať za vlastníctvo štátu. To by znamenalo, že nepatria vlastníkovi pozemku a nie sú ani jeho súčasťou (keďže časť pozemku nemôže mať iného vlastníka ako pozemok samotný).

Nerasty a banský zákon

Banský zákon opakuje, že nerastné bohatstvo patrí štátu (§ 5 ods. 5) a uvádza, čo sa za nerast nepovažuje – napríklad bahno, piesok, rašelina a kultúrna vrstva pôdy, ktorá je vegetačným prostredím rastlinstva.

Ďalej banský zákon rozdeľuje nerasty na vyhradené (napr. ropa) a nevyhradené, pričom podľa § 7 ložisko nevyhradených nerastov považuje za súčasť pozemku. A práve v § 7 sa dostávame do rozporu s Ústavou SR. Ak by sme chceli súčasne dodržať text ústavy aj text zákona, museli by sme považovať každý pozemok s ložiskom nevyhradeného nerastu za pozemok štátu.

nerasty, ropa, pozemok

Riešenie rozporu

Za najprijateľnejší považujem výklad, podľa ktorého Ústava SR nerasty považuje za samostatnú vec a text banského zákona (§ 7) považuje ložisko nevyhradeného nerastu za súčasť pozemku. Banský zákon (§ 7) teda odporuje ústave a ako predpis nižšej právnej sily jej musí pri aplikovaní v právnej praxi ustúpiť.

Nerasty (vyhradené aj nevyhradené) sú teda vždy samostatná vec, pričom môžu mať odlišného vlastníka ako pozemok.

Čo všetko je a nie je súčasťou pozemku sa dočítate v knihe Pozemkové právo na ondrejhalama.sk.

maxlaw advokátska
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama