Články z kategórie Category: Pozemkové právo

Úvod » Pozemkové právo

Vyhľadať

Pozemkové právo sa týka vlastníctva a využívania pôdy. Základnými prvkami pozemkového práva sú vlastnícke právo, nájomné právo, užívacie právo, zmluva o budúcej zmluve a iné práva k pozemkom. Vlastník pozemku má právo pozemok užívať, zhodnocovať a disponovať s ním, zatiaľ čo nájomca pozemku má právo pozemok užívať na dobu určitú.

Populárne: