Články z kategórie Pozemkové právo

Úvod » Pozemkové právo

uzemný plán
Kataster
Ondrej Halama

Oprava ROEP a zmätky v judikatúre

Oprava ROEP je téma, na ktorej si môžeme ukázať ako nesprávna interpretácia rozsudku v zbierke stanovísk najvyššieho súdu môže skončiť nesprávnym výkladom krajského súdu.

Otvoriť »
uzemný plán
Pozemkové právo
Ondrej Halama

Definícia pozemku

Ako každá definícia v práve, aj definícia pozemku uľahčuje právnu argumentáciu a pochopenie právnych vzťahov.

Otvoriť »

Pozemkové právo sa týka vlastníctva a využívania pôdy. Základnými prvkami pozemkového práva sú vlastnícke právo, nájomné právo, užívacie právo, zmluva o budúcej zmluve a iné práva k pozemkom. Vlastník pozemku má právo pozemok užívať, zhodnocovať a disponovať s ním, zatiaľ čo nájomca pozemku má právo pozemok užívať na dobu určitú.

Populárne: