Novela Stavebného zákona: Obce obstarajú územný plán, ak tak rozhodnú poslanci

Novela stavebného zákona č. 195/2023 Z. z. účinná od 1.7.2023, výslovne ukladá obciam a župám povinnosť obstarať územnoplánovaciu dokumentáciu, ak o tom rozhodne obecné alebo župné zastupiteľstvo.

Pozoruhodné na tejto novele je, že zastupiteľstvá mohli rovnakú povinnosť uložiť obecnému alebo župnému úradu aj doteraz, avšak niektoré úrady to nerešpektovali a nevykonali uznesenie zastupiteľstva. Tvrdí to aj dôvodová správa.

Výslovným uvedením tejto povinnosti do Stavebného zákona sa má táto prax napraviť, avšak veľké nádeje by som do tohto riešenia nevkladal.

Ak obecné úrady doteraz nerešpektovali uznesenia zastupiteľstva, ktoré sú záväzné, prečo by mali rešpektovať zákon, ktorý je taktiež záväzný? Predkladatelia Milan Vetrák a Peter Liba to v dôvodovej správe nevysvetlili. Uvidíme, možno takéto výslovné uvedenie povinnosti do Stavebného zákona pomôže, no podľa môjho názoru by oveľa viac pomohla sankcia za nedodržiavanie uznesení zastupiteľstva (napr. pokuta pre starostu, ktorý nezabezpečil vykonanie uznesenia).

Dôvodová správa

Tu je niečo z dôvodovej správy:

Už v súčasnosti zákony z oblasti samosprávy priznávajú poslancom zastupiteľstiev (právomoc?) predkladať návrhy na rokovanie zastupiteľstva a zastupiteľstvám schvaľovať aj zmeny a doplnenia návrhov všeobecne záväzných nariadení, ktoré poslanci uplatnia priamo na rokovaní zastupiteľstva.

Jedinou výnimkou sú návrhy všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa schvaľuje územný plán obce, mesta alebo samosprávneho kraja alebo jeho zmeny a doplnky, a to z dôvodu, že stavebný zákon v procese schvaľovania neumožňuje meniť a dopĺňať územnoplánovací podklad po ukončení pripomienkového konania k nemu. Takéto obmedzenie právomoci zastupiteľstiev je sporné, návrhom zákona však v tejto otázke nedochádza k zmene.

novela stavebného zákona

Komunálne zastupiteľstva sú však v súčasnosti v oblasti územného plánovania obmedzované aj ďalšou praxou, ktorá zo zákona priamo nevyplýva, a to, že ak zastupiteľstvo schváli uznesenie o obstaraní nového územného plánu alebo, čo býva častejšie, o zmene a doplnení územného plánu a obstaraní takýchto zmien a doplnkov, a to aj vo verejnom záujme, takéto uznesenie zastupiteľstva sa neplní, pretože orgán, ktorý by ho plniť mal, t.j. župný, obecný alebo mestský úrad (magistrát) to odmietne, napr. s odôvodnením, že na danom pozemku uprednostňuje iný verejný záujem (napr. športovú halu pred škôlkou a pod.). Takáto prax je však v príkrom rozpore s povahou zastupiteľskej demokracie a dokonca aj platnými zákonmi, keď uvedené úrady sú jednak povinné plniť uznesenia zastupiteľstva bez výnimky a ak pri uplatnení sistačného práva predsedu samosprávneho kraja, primátora alebo starostu dôjde k prelomeniu ich veta, sú povinné rešpektovať, že výkon takto schváleného uznesenia nemožno pozastaviť. Napriek tomu sa tak deje a návrhom zákona by sa mala táto prax odstrániť.“

maxlaw advokátska
Partnerom tohto blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama