V kúpnych zmluvách možno dohodnúť platby hotovosťou najviac za 15000 eur

V kúpnych zmluvách musia podnikatelia, právnické osoby aj ostatní občania rešpektovať zákaz platieb v hotovosti nad 15 000 eur. Doteraz platila pre podnikateľov prísnejšia hranica – ak boli účastníkmi zmluvy, mohli v hotovosti platiť najviac 5000 eur. Od 1.7. platí novela zákona č. 394/2012 Z. z., ktorou sa zavádza pre všetkých rovnaká hranica 15000 eur. Platby nad touto sumou sa musia vykonať bezhotovostne (napr. bankovým prevodom).

Zákon nemožno obísť jednoduchým rozdelením platby na viacero platieb. Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu (§ 6 zákona).

Samotné porušenie zákazu naďalej nebude mať vplyv na platnosť právneho úkonu (napr. kúpnej zmluvy), môže byť však dôvodom na uloženie pokuty až do 150 000 eur.

Dôvodová správa

V dôvodovej správe k novele č. 211/2023 Z. z. sa okrem iného uvádza:

„Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený 29. novembra 2012 a účinnosť nadobudol 1. januára 2013. Od tohto dňa až dodnes nebol ani raz novelizovaný. Uplynulé desaťročie umožňuje tento zákon spätne hodnotiť, pričom možno konštatovať, že jeho deklarovaný cieľ, ktorým bola eliminácia daňových podvodov, sa nenaplnil. Tak ako pred účinnosťou zákona, tak aj po roku 2013 sa daňové podvody s nadmerným odpočtom vyskytovali a viaceré z nich dokonca prerástli aj do medializovaných káuz s politickým presahom. Naopak v čase pandémie COVID-19 sa na uplatňovanie zákona vzťahovala výnimka podľa § 8 písm. h) zákona a žiadne väčšie daňové podvody zatiaľ medializované neboli. Možno z toho všeobecne vyvodzovať záver, že osem rokov trvajúci zákaz na boj s daňovými únikmi vplyv nemal.

Zatiaľ čo podnikatelia s nepoctivými úmyslami zákon jednoducho odignorovali a v kreatívnom účtovníctve pokračovali, poctivým podnikateľom zákon priniesol komplikáciu napr. pri obchodnom styku s fyzickými osobami napr. pri kúpe motorového vozidla museli klienta posielať faktúru bezhotovostne uhradiť (do banky alebo na poštu) a až potom mohli kupujúcemu vydať tovar, čo bolo často až o niekoľko dní. Zbytočne zákon pre fyzické osoby-nepodnikateľov umožňuje limit pre hotovostnú platbu do 15 000 eur, keď predajca – právnická osoba nesmie prijať platbu v hotovosti nad 5 000 eur bez ohľadu na to, či ju prijíma od fyzickej osoby – nepodnikateľa alebo od právnickej osoby, prípadne od fyzickej osoby – podnikateľa.“

zákaz platieb 15000

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama