Články z kategórie Občianske právo

Úvod » Občianske právo

uzemný plán
Kataster
Ondrej Halama

Oprava ROEP a zmätky v judikatúre

Oprava ROEP je téma, na ktorej si môžeme ukázať ako nesprávna interpretácia rozsudku v zbierke stanovísk najvyššieho súdu môže skončiť nesprávnym výkladom krajského súdu.

Otvoriť »
uzemný plán
Pozemkové právo
Ondrej Halama

Definícia pozemku

Ako každá definícia v práve, aj definícia pozemku uľahčuje právnu argumentáciu a pochopenie právnych vzťahov.

Otvoriť »

Populárne: