Dá sa rozdeliť pozemok o výmere 5990 m2 ?

Pozemkové vlastníctvo na Slovensku je typické svojou rozdrobenosťou. Vplyvom historických udalostí, ako aj vplyvom starších právnych noriem, nastal stav, že v roku 1993 pripadalo na jeden pozemok v extraviláne priemerne 12-15 spoluvlastníkov. Rozdrobenosť sa teda netýka len veľkosti pozemkov, ale aj počtu spoluvlastníkov, ktorý je najmä pri urbárskych pozemkoch neúnosný. Na zamedzenie zhoršovania tohto stavu bol zavedený zákaz drobenia, ktorý musíme rešpektovať, ak chceme pozemok rozdeliť. Zákaz drobenia upravuje zákon č. 180/1995 Z. z. v ustanoveniach § 23 a § 24.

Ako je zákaz drobenia definovaný v zákone?

U poľnohospodárskych pozemkov v extraviláne nemôže rozdelením (právnym úkonom, rozhodnutím súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutím o dedičstve) jestvujúcich pozemkov vzniknúť pozemok menší ako 3000 m2 (pri lesných pozemkoch je to 5000 m2). Tieto minimálne výmery vyplývajú z § 23 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z., pričom do septembra 2022 to bolo pri poľnohospodárskych pozemkoch len 2000 m2.

Ak by ste teda mali v extraviláne záhradu o výmere 5990 m2, nemôžete ju nijako rozdeliť, pretože v každom prípade by vznikol aspoň jeden pozemok o výmere menšej ako 3000 m2, čo zákon zakazuje. Ak vám geodet vyhotoví geometrický plán v rozpore so zákazom drobenia, bude vám na nič, pretože kataster ho nezapíše.

rozdelenie pozemku, drobenie, geometrický plán
Ukážka rozdelenia pozemku v geometrickom pláne – červenou sú označené nové parcely

Výnimky

Výnimky zo zákazu drobenia sa vzťahujú na prípady, keď:
a) sa pozemok rozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť, alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav,
b) ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu (reštitúcie),
c) sa odčleňuje časť pozemku od pozemku, a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok,
d) ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady v území určenom územným plánom obce na záhradkárske a rekreačné účely.

Zákaz drobenia sa vzťahuje aj na spoluvlastnícke podiely. Teda ani rozdelením spoluvlastníckeho podielu nemôže vzniknúť (okrem výnimiek) podiel, na ktorý pripadá menšia výmera ako 3000 m2, resp. 5000 m2.

Čo ak je zákaz porušený?

Ak by vlastník nerešpektoval zákaz drobenia, rozdelenie pozemku by bolo neplatné v zmysle § 39 Obč. zákonníka a z právneho hľadiska by nemalo žiadne účinky, t. j. na toto rozdelenie by sa nazeralo, akoby sa neudialo. Zákaz drobenia sú povinní rešpektovať aj notári, ktorí nesmú rozdeľovať spoluvlastnícke podiely medzi dedičov tak, aby vznikali podiely s výmerou menšou ako 3000 m2 (u poľnohospodárskej pôdy) alebo 5000 m2 (u lesných pozemkov). Ak by notár pochybil, je to dôvod na zrušenie uznesenia o dedičstve.

Pri drobení podielov môže neplatnosť právneho úkonu napadnúť aj prokurátor.

Ďalšie podmienky delenia pozemkov

Zákaz drobenia nie je jedinou podmienkou, ktorú treba dodržať pri rozdeľovaní pozemkov. Ďalšie podmienky rozdeľovania pozemkov môže určovať Stavebný zákon alebo územný plán obce. Viac o porušovaní zákona pri delení pozemkov nájdete v mojom staršom článku.

zákon č. 180/1995 z. z. komentár
maxlaw advokátska
Partnerom tohto blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

2 Odpovede

  1. Pan Halama, ste expert v oblasti pozemkoveho prava. Dakujem Vam za clanok. Vase knihy som vyuzil pri svojej praci, su pisane ztozumitelnym jazykom aj pre laika.

    1. Teší ma, že knihy pomáhajú. Snažím sa písať zrozumiteľne a myslím, že každý autor by sa o to mal snažiť – je to prirodzené, ak chce aby kniha bola čítaná, predávaná a pod.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama