Žiadosť občana o § 363 (prípad: otrávený špenát Vinica)

Tento článok sa netýka pozemkového ani stavebného práva, no moja skúsenosť s použitím § 363 je z hľadiska práva veľmi zaujímavá a poučná aj pre ďalších ľudí.

Ako prebiehala otrava a pokus o odškodnenie

V roku 2021 som sa otrávil mrazeným špenátom od značky Vinica (výrobca Equus, a. s.). Mne osobne otrava spôsobila sucho v ústach, únavu a rozdvojené videnie asi 3 dni (neschopnosť čítať text) a aj občasné bolesti hlavy v ďalších týždňoch. Boli ľudia, najmä starí a deti, čo dopadli horšie (sú o tom články na internete).

otrávený špenát vinica

Obrátil som sa na políciu a prokuratúru, aby to riadne prešetrili a prípadne aj zamedzili ďalším otravám, no prípad nezmyselne uzavreli s tým, že žiadny predpis neprikazuje kontrolovať výrobcovi prítomnosť alkaloidov… Pritom aj potravinári konštatovali pochybenie a uložili firme pokutu 20 tisíc eur. Ku kontaminovaniu pravdepodobne došlo primiešaním buriny (asi durmánu) pri kosení špenátu.

Keďže som bol nespokojný ako Okresná prokuratúra Veľký Krtíš rozhodla, požiadal som o preskúmanie ich postupu podľa § 363 Trestného poriadku. Ide presne o ten „slávny“ paragraf, cez ktorý generálny prokurátor ruší obvinenia vysokopostaveným funkcionárom. Ako právnika ma zaujímalo, čo sa udeje keď § 363 využije na ochranu zákonnosti obyčajný občan. Podal som teda generálnemu prokurátorovi žiadosť na prešetrenie postupu OP Veľký Krtíš podľa § 363 (presnejšie § 363 a § 364). Otrava niekoľkých desiatok ľudí mi prišla ako dostatočne závažná kauza na to, aby orgány postupovali riadne a zákonne.

Návrh podľa § 363 Trestného poriadku

Generálna prokuratúra (konkrétne prokurátor Peter Užák) ma ako orgán, ktorý ma dohliadať na zákonnosť, vybavila nezákonným spôsobom a dopustila sa pri tom týchto pochybení:

  • Hoci o návrhu mal rozhodnúť generálny prokurátor, môj návrh sa k nemu ani nedostal.
  • Gen. prokuratúra nezákonne (preto ani neuvádzajú paragraf) postúpila vec podriadenej prokuratúre.
  • Vec vybavili 3 riadkami a podstatou sa nezaoberali (odpoveď na obrázku nižšie).
§ 363, peter užák

Z tohto postupu vidieť úroveň našej generálne prokuratúry a aj to, že § 363 Trest. poriadku sa používa len keď ste dostatočne dôležitý, ak ste „bežný“ občan, nerobte si veľké nádeje…

Znenie Trestného poriadku (§ 363 a § 364):

§ 363

(1) Generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon.

(2) Ak sa týka rozhodnutie alebo konanie uvedené v odseku 1 viacerých osôb alebo skutkov, môže generálny prokurátor zrušiť len tú časť rozhodnutia alebo konania, ktorá sa týka niektorej z týchto osôb alebo skutkov.

(3) Generálny prokurátor v konaní podľa odseku 1 rozhodne uznesením, proti ktorému nie je prípustný opravný prostriedok.

§ 364

(1) Návrh na postup podľa § 363 ods. 1 môžu podať do troch mesiacov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia

a) obvinený vo svoj prospech,

b) v prospech obvineného osoby, ktoré by mohli podať v jeho prospech odvolanie,

c) poškodený v neprospech obvineného,

d) zúčastnená osoba.

(2) Generálny prokurátor môže rozhodnúť podľa § 363 ods. 1 aj bez návrhu podľa odseku 1, a to v prospech alebo v neprospech obvineného, pritom nie je viazaný návrhom podaným podľa odseku 1.

(3) Generálny prokurátor môže zrušiť rozhodnutie podľa § 363 ods. 1 do šiestich mesiacov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama