Zvýšenie ceny stavebníkom – skúsenosti s Ceramic Houses EÚ, s. r. o.

Pribúdajú skúsenosti s prípadmi, keď stavebná firma porušuje zmluvu o diele, a to tým, že odmieta zákazníkovi vyhotoviť stavbu za dohodnutú cenu. S takouto situáciou som sa stretol v právnej praxi pri firme Ceramic Houses EÚ, s. r. o., ktorá robí montované keramické domy (napriek tomu, že existuje tento článok a ďalšie recenzie na internete, stále sa nájdu ľudia, čo s nimi podpíšu zmluvu a potom ma kontaktujú, že s nimi majú problémy).

Podobný prípad som nedávno videl aj v televízii. Firmy odmietajú dokončiť stavbu podľa zmluvy a pýtajú dodatočné platby (zdôvodňujú to nárastom cien stavebných materiálov a pod.). Takéto konanie však nemá v platnom práve oporu, aspoň nie v prípade spotrebiteľských zmlúv.

Spotrebiteľskou zmluvou sa rozumie zmluva, kde na jednej strane vystupuje zákazník (spotrebiteľ), ktorý nekoná v rámci podnikania, a na druhej strane vystupuje dodávateľ (zhotoviteľ), ktorý koná v rámci podnikania.

ceramic houses skúsenosti

Prenášanie straty na zákazníka

Vyššie uvedeným spôsobom stavebné firmy prenášajú dôsledky vyplývajúce z podnikateľského rizika na spotrebiteľa. Chcú, aby im uhradil stratu, čo je nielen bez opory v práve, ale je to aj nefér, pretože o zisk sa podnikatelia so spotrebiteľom taktiež nedelia. Nefér je to aj z toho pohľadu, že vyššie ceny tovarov zaťažujú aj spotrebiteľa, teda aj jemu vznikli neočakávané náklady, s ktorými sa musí sám vysporiadať.

V praxi teda dochádza k tomu, že stavebné firmy podmieňujú dokončenie stavebných prác zvýšením ceny, a opakujem – bez opory v zákonoch či v zmluve. Tým sa dopúšťajú porušenia zmluvy a dostávajú sa do omeškania s plnením zmluvných termínov. Seriózny podnikateľ takto nepostupuje.

Ochrana spotrebiteľa

V spotrebiteľských zmluvách je spotrebiteľ ekonomicky slabší subjekt a zákony mu priznávajú nadštandardnú ochranu. Medzi najdôležitejšie pravidlá, ktoré Občiansky zákonník (§ 54) upravuje za účelom ochrany spotrebiteľa, patria tieto:

 • Zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od Občianskeho zákonníka v neprospech spotrebiteľa. 
 • V pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší.

Dostupné právne prostriedky sú však pomerne zdĺhavé a niektoré aj nejasne riešené v zákonoch (napr. problematika dôsledkov odstúpenia od zmluvy o diele). Záujmom spotrebiteľa je čo najskôr dokončiť stavbu, preto často pristúpi aj na zvýšenie ceny.

Právne prostriedky na ochranu spotrebiteľa

Na záver uvádzam prehľad niektorých právnych aj neprávnych prostriedkov, ktorými môžu spotrebitelia riešiť porušenie zmluvy zo strany stavebných firiem:

 • podať podnet na obchodnú inšpekciu (§ 20 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z.),
 • podanie reklamácie (§ 18 zákona č. 250/2007 Z. z.),
 • podnet na komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách (§ 26a zákona č. 250/2007 Z. z.),
 • žiadať na súde primerané finančné zadosťučinenie (§ 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z.)
 • žiadať náhradu vzniknutej škody, prípadne aj žalobou (§ 420 ods. 1 Obč. zák.)
 • trvať na plnení podľa zmluvy a prípadne podať aj žalobu na plnenie (§ 488 a 489 Obč. zák.),
 • odstúpiť od zmluvy (§ 517 Obč. zák.),
 • medializovať prípad
 • trvať na uhradení zmluvnej pokuty (ak je v zmluve upravená), prípadne podať žalobu na jej zaplatenie.

Každá situácia spotrebiteľa je však jedinečná a v každej môžu byť vhodné iné prostriedky.

Ak vás zaujíma, čo by mala obsahovať zmluva o dielo odporúčam tento článok.

zvýšenie ceny stavebníkom - skúsenosti s ceramic houses eú, s. r. o. - 1 ceramic houses
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Jedna odpoveď

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama