Žiadosť o opravu chyby v katastri – vzor

Čo je žiadosť o opravu chyby v katastri?

Konanie o oprave chyby vedené katastrom je konanie, v ktorom sa opravujú chybné údaje katastra, ktoré vznikli jeho vlastnou činnosťou alebo činnosťou iných štátnych orgánov na základe chybných podkladov okresného úradu. Toto konanie sa môže začať, ak dotknutá osoba podá žiadosť o opravu chyby v katastri, ktorá sa odborne nazýva aj „návrh na opravu chyby v katastrálnom operáte“.

Aké chyby možno opraviť?

V § 59 ods. 2 Katastrálneho zákona sú podrobnejšie konkretizované právne situácie, o ktorých sa rozhoduje v konaní o oprave chyby. Ide najmä o tieto chyby

  • ktoré vznikli nesprávnym zápisom listiny (napr. preklepom zapisovateľky),
  • ktoré boli zapísané na základe listiny nespôsobilej na vykonanie záznamu alebo poznámky (t. j. porušenie § 42 katastrálneho zákona),
  • o duplicitne evidovaných vlastníckych právach, ak všetky dotknuté osoby súhlasia s opravou,
  • ktoré boli zapísané do katastra na základe registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), a to po 5 rokoch od jeho zápisu,
  • o výmere parcely C-KN, ak nie je v súlade s výmerou vypočítanou zo súradníc lomových bodov hraníc pozemku.

Návrh na opravu chyby môže na kataster podať osoba, ktorej sa chybný údaj týka. Návrh musí obsahovať údaje podľa katastrálneho zákona.

Vzor

Vzor návrhu a vysvetlivky ako ho vyplniť môžete zakúpiť tu: https://www.ondrejhalama.sk/sluzby/navrh-na-opravu-chyby-v-katastralnom-operate-vzor/


žiadosť o opravu chyby v katastri
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama