Čierne stavby – legalizácia stavby od 1.4.2024

Schválením novely stavebného zákona sa od 1.4.2024 čierne stavby rozdelili do 4 skupín.

  • Čierne stavby postavené pred 1.10.1976.
  • Čierne stavby postavené od 1.10.1976 do 31.12.1989.
  • Čierne stavby postavené od 1.1.1990 do 31.3.2024
  • Čierne stavby postavené od 1.4.2024

1. Legalizácia stavby postavených pred 1.10.1976.

K legalizácii týchto stavieb nie je potrebné žiadne rozhodnutie, legalizujú sa priamo zo zákona, konkrétne podľa § 142l ods. 3 Stavebného zákona. Od 1.4.2024 sa tieto stavby považujú za postavené v súlade s právnymi predpismi. Samozrejme, aj vlastníci týchto stavieb si musia zabezpečiť právo k pozemku pod stavbou a zápis stavby do katastra. Bez zápisu v katastri nemôžu stavbu predať. Ako vykonať zápis takejto stavby do katastra objasňujem v návode vo facebookovej skupine, do ktorej si môžete zakúpiť prístup tu: https://shop.ondrejhalama.sk/produkt/premiovy-obsah-clenstvo-vo-facebookovej-skupine/

2. Čierne stavby postavené od 1.10.1976 do 31.12.1989.

Aj tieto stavby sa legalizujú zo zákona, no tu sa už vyžadujú aj ďalšie podmienky. Stavby postavené od 1. októbra 1976 do 31. decembra 1989 sa dňom 1. apríla 2024 považujú za stavby postavené v súlade so Stavebným zákonom, ak spĺňajú tieto dve podmienky:

  • sa nepretržite využívajú na svoj účel a
  • vlastník stavby je k tomuto dňu vlastníkom pozemku alebo má iné právo k pozemku, na ktorom je takáto stavba postavená.
legalizácia stavby 1976

3. Čierne stavby postavené od 1.1.1990 do 31.3.2024

Na legalizáciu týchto stavieb sa vyžaduje tzv. „rozhodnutie o spôsobilosti stavby na užívanie“, ktoré má účinky kolaudačného rozhodnutia. Toto rozhodnutie možno vydať v rámci nového konania, ktoré bolo zavedené pridaním ustanovenia § 140d do Stavebného zákona. Vlastník stavby môže podať žiadosť o legalizáciu podľa § 140d do 31. marca 2029. 

Zvýhodnené podmienky pre legalizáciu týchto stavieb platia pre rómske osady, tu sa používa pojem „lokalita, ktorá vytvára koncentrovanú a generačne reprodukovanú chudobu“.

4. Čierne stavby postavené od 1.4.2024

Pri týchto stavbách sa legalizuje tak ako doteraz, teda pomocou konania o dodatočnom povolení stavby (§ 88a Stavebného zákona). Ak tieto stavby nebudú dodatočne povolené, majú sa odstrániť.

Po 1.4.2025 má byť údajne prijatý zákon, ktorý nebude umožňovať legalizáciu stavieb postavených po tomto dátume.

Téme legalizácie stavieb sa venujem aj na podcaste.

maxlaw advokátska
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama