Podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (rozdiel)

So spoluvlastníctvom sa v pozemkovom práve aj v stavebnom práve stretávame často, preto je dobre vedieť aké sú medzi nimi rozdiely.

Takmer každá vec môže byť vo vlastníctve jednej osoby (vlastníka) alebo v spoluvlastníctve viacerých osôb (spoluvlastníkov). Poznáme dva základne typy spoluvlastníctva:

  • podielové spoluvlastníctvo a
  • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Podielové spoluvlastníctvo môže existovať medzi ľubovoľnými osobami (spoluvlastníkmi). Na druhej strane bezpodielové spoluvlastníctvo môže existovať len medzi manželmi. Tam sa však rozdiely nekončia.

Podielové spoluvlastníctvo

Ako vyplýva už z jeho názvu, v podielovom spoluvlastníctve existujú podiely. Napríklad pozemok môžu vlastniť tri osoby a každá môže mať iný podiel. Prvý spoluvlastník môže mať podiel 1/8, ďalší 4/8 a tretí spoluvlastník bude mať 3/8.

Čo podiely znamenajú? V praxi sa podiely nesprávne chápu ako určitá časť veci (napr. pozemku). Takéto chápanie je však nesprávne. Podiely by sme mali chápať skôr ako hlasovacie práva, teda podiel vyjadruje počet hlasov, ktorými môže spoluvlastník rozhodovať o veci. Ak má niekto napríklad podiel 5/8, má aj 5/8 hlasov pri rozhodovaní o spoločnej veci. To je už nadpolovičná väčšina a teda takýto spoluvlastník môže o hospodárení s vecou rozhodovať aj proti vôli ostatných spoluvlastníkov (pozri $ 137 a 139 Občianskeho zákonníka).

bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov podiely neexistujú. Ak je teda vec v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, manželia ju vlastnia spoločne ako celok (1/1). Nedelia si teda vec spôsobom, že manželka má 1/2 a manžel 1/2. Obaja manželia vystupujú akoby boli jeden vlastník.

Kombinácia, výnimky

Vylúčená nie je ani kombinácia podielového a bezpodielového spoluvlastníctva. Napríklad manželia môžu spoločne vlastniť podiel 1/8 na pozemku a zbytok podielov môžu vlastniť iní spoluvlastníci. Podiel 1/8 teda bude v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, no pozemok ako celok bude v podielovom spoluvlastníctve viacerých vlastníkov podielov.

Možná je aj situácia keď manžel vlastní napríklad 1/8 pozemku a jeho manželka iný podiel vo veľkosti 3/8 na rovnakom pozemku. Takáto situácia môže vzniknúť napríklad ak podiely dostali darovaním. Dary sa totiž nestávajú bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov, ale zostávajú samostatným majetkom každého z manželov (ide o výnimku v zmysle $ 143 Obč. zákonníka).

Rozdiely v skratke

Bezpodielové spoluvlastníctvo na rozdiel od podielového môže existovať len medzi manželmi a nedelí sa medzi manželov na podiely.

Urbáre

Existuje ešte jeden špecifický druh podielového spoluvlastníctva, ktoré sa vzťahuje na pozemky spoločnej nehnuteľnosti (tzv. urbár) obhospodarované pozemkovými spoločenstvami. Pri urbároch platia medzi spoluvlastníkmi špeciálne pravidlá uvedené v zákone o pozemkových spoločenstvách. To je ale samostatná kapitola, viac o urbároch nájdete napríklad v knihe Pozemkové právo.

podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo (rozdiel)
Partnerom tohto blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama