Patria stromy a ovocie vlastníkovi pozemku? (+ 2 výnimky)

Asi to poznáte: kráčate si po ceste a na tráve uvidíte orechy z neďalekých stromov. Stromy rastú vedľa cesty a nie sú ani oplotené…

Pravdepodobne ich tu zasadil vlastník neďalekej záhrady, pomyslíte si. Následne vás možno napadne otázka: Komu tie stromy a orechy z nich patria? Môžem si ich len tak pozbierať?

Nemôžete (aj keď to veľa ľudí bežne robí).

Stromy sú súčasť pozemku (väčšinou)

Stromy sa považujú za súčasť pozemku. Vyplýva to z § 120 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého „Súčasťou veci je všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, že by sa tým vec znehodnotila.“

Stromy už z „povahy“ veci patria k pozemkom a taktiež je zrejmé, že ich oddelením od pozemku sa zníži jeho hodnota. Stromy teda spĺňajú zákonnú definíciu pre súčasť veci. Keďže sú súčasťou pozemku, majú aj rovnakého vlastníka. V prípade, že kupujeme pozemok, automaticky na nás prechádza aj vlastnícke právo k stromom.

Zo zákonnej citácie je tiež zrejme, že nie všetko spojené s vecou (napr. s pozemkom) musí byť súčasťou veci (pozemku). Občiansky zákonník výslovne uvádza, že vodné toky, pozemné vody a stavby nie sú súčasťou pozemku.

Výnimky

Aby to však nebolo také jednoduché, existujú aj výnimky podľa § 2 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.:

  • vlastníkom porastov na pozemkoch členov družstva (ktoré družstvo užíva) je družstvo,
  • ak je pozemok daný zmluvou do užívania (napr. nájomnou zmluvou), je vlastníkom stromov užívateľ, pokiaľ sa s vlastníkom pozemku nedohodne inak.
stromy

Možno stromy predávať?

To, že stromy sú súčasťou pozemku, znamená, že nemôžu byť samostatne predávané a nemôžu mať iného vlastníka ako pozemok (okrem hore uvedených výnimiek). Platí to však iba dovtedy, kým sú spojené s pozemkom. Ak strom vykopeme a tým oddelíme od pozemku, môžeme ho ďalej samostatne predať alebo darovať. Bežne sa s predajom stromov a iných porastov stretneme v záhradníctve.

Komu patria plody?

Plody zo stromov patria aj po oddelení (odpadnutí) vlastníkovi stromu (§ 135a Obč. zákonníka). Platí to aj v prípade, že plody spadnú na susedný pozemok. Rovnako sa posudzuje aj vlastníctvo odpadnutých konárov, dreva.

Judikáty

Týmito právnymi situáciami sa mnohokrát zaoberali aj súdy, tu sú niektoré ich stanoviská:

Porasty na pozemku, ktorý je vo vlastníctve jedného z manželov, sú súčasťou tohto pozemku (§ 120 OZ), aj keď boli zaobstarané zo spoločných prostriedkov, a preto nemôžu byť vyporiadané ako majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. (Zborník stanovísk…, Sv. I až IV. Praha, SEVT 1974 až 1986 – Z IV)

Súčasti hlavnej veci (§ 120 OZ) prechádzajú na nového nadobúdateľa hlavnej veci, aj keď nie sú výslovne uvedené v zmluve o prevode hlavnej veci. (Zbierka súdnych rozhodnutí a stanovísk – R 7/1987)

Viac o právnych vzťahoch k pozemkom nájdete v knihe Pozemkové právo.

maxlaw advokátska
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Jedna odpoveď

  1. Problém je, že tieto zákony nepoznajú policajní vyšetrovatelia a tak naháňajú nájomcov za krádeže , či iné činy: Z pohľadu práva a vymáhania práva a spravodlivosti je tento štát na úrovní pred stredovekom?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama