Zodpovednosť za dlhy manžela a exekúcia

V prípade ak sa jeden z manželov zadĺži, môže sa to skončiť až predajom spoločného domu, bytu, či pozemku. Pre dlhy manžela teda môže byť v exekúcii zhabaný aj spoločný majetok manželov (pozri § 147 Obč. zákonníka). Často je pritom nepodstatné, či dlh vznikol s vedomím alebo bez vedomia manžela.

Ako nemať zodpovednosť za dlhy manžela?

Aj preto je niekedy vhodnejšie porozmýšľať nad zmenou majetkových pomerov manželov, tak aby nebol všetok ich majetok spoločný. Často sa to robí vtedy, ak jeden z manželov podniká. V takom prípade manželia zvyknú svoj spoločný majetok (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) zrušiť a rozdeliť už za trvania manželstva (§ 148 ods. 2 Obč. zák.).

dlhy manžela

Čo všetko patrí do spoluvlastníctva manželov?

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou:

  • vecí získaných dedičstvom alebo
  • vecí záskaných darom,
  • vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov,
  • vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Vyššie uvedené výnimky sú teda samostatným majetkom manželov, ktorý nemožno postihnúť exekúciou pre dlh druhého manžela.

Bezpodieleové spoluvlastzníctvo sa odlišuje od podielového spolulvastníctva najmä uvedenou „bezpodielovosťou“ a tým, že vzniká len medzi manželmi. Viac o týchto dvoch typoch spoluvlastníctva nájdete v staršom článku.

Vyporiadanie BSM

Manželia sa môžu vyporiadať dohodou alebo súdnou cestou. Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd podľa zásad uvedených v § 150 OZ.

Viac o tom ako spravovať svoje nehnuteľnosti nájdete v mojej knihe Pozemky, Stavby, Byty.

maxlaw advokátska
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama