Zápis záložného práva v katastri býva málo zrozumiteľný

Kataster je aj pre vzdelaných ľudí pomerne komplikovaná a nezrozumiteľná evidencia. Príčin je viacero: kataster vedie dve mapy, dvojité číslovanie parciel, v mapách používa niekoľko druhov čiar, zápisy na listoch vlastníctva bývajú nezrozumiteľné…

Príklad

Dnes ako príklad nezrozumiteľnosti použijem ukážku zápisu záložného práva na liste vlastníctva č. 1100 k. ú. Žilina (dolu na obrázku). Nejde o žiadnu výnimku, takto sa to zapisuje skoro vo všetkých slovenských okresoch:

zápis záložného práva
zápis,záložného,práva,kataster - Zápis záložného práva v katastri býva málo zrozumiteľný 3

V čom je problém?

V zápise záložného práva nie je žiadne záložné právo zapísané. Spomína sa tu síce zmluva o záložnom práve, ale zápis záložného práva chýba. Odborníci čo pracujú s katastrom vedia, že takto sa zapisuje záložné právo, avšak bežný človek s týmto textom bude mať problém. Môže sa to zdať ako detail, no kataster je plný takýchto detailov a vo výsledku je ako evidencia málo zrozumiteľný. Často sa akoby zabúdalo, že kataster tu nie je len pre úradníkov a odborníkov, ale pre celú verejnosť, ktorá mimochodom aj financuje jeho chod…

Ako by to mohlo vyzerať?

Myslím, že urobiť nápravu a zapisovať údaje zrozumiteľnejšie nie je nič zložité, ani na to netreba nový zákon. Zápis záložného práva by mohol vyzerať napríklad takto:

“K pozemkom: parcele CKN č. 7930/72 – ostatná plocha o výmere 8681 m2, parcele CKN č. 7930/74 – ostatná plocha o výmere 146 m2, parcele CKN č. 7930/75 – ostatná plocha o výmere 78 m2, parcele CKN parc.č. 7930/79 – zast. plocha a nádvorie o výmere 98 m2, je zriadené záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a. s., IČO: 31320155 – zapísané vkladom č. V 7538/2020 na základe zmluvy o zriadení záložného práva č. 183/ZZ/2020, pod číslom zmeny 5056/20…”

Zodpovednosť za to ako okresné úrady postupujú pri zápise záložného práva nesie Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý má tieto úrady usmerňovať v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) katastrálneho zákona.

maxlaw advokátska
Partnerom tohto blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Jedna odpoveď

  1. Podľa mňa úplne postačuje:

    Záložné právo v prospech: Všeobecná úverová banka, a. s., IČO: 31320155, Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 183/ZZ/2020 z (dátum uzatvorenia zmluvy), rozhodnutie o vklade záložného práva č.k. V-7538/2020 z 11.09.2020, číslo zmeny 5056/2020; Žiadosť o zápis geometrického plánu č.k. R-xxx/2020 (Geometrický plán číslo xyz, úradne overený pod č.k. G1-471/2020), číslo zmeny 1872/2021

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama