5 zaujímavostí o zápise zmluvy do katastra

Počet zmlúv doručovaných katastru

Ročne sa katastru doručia státisíce zmlúv, v roku 2020 to napríklad bolo 344597 zmlúv. Ide najmä o kúpne zmluvy, záložne zmluvy, darovacie a ďalšie typy zmlúv, ktorými sa nadobúdajú práva k nehnuteľnostiam. Na katastri pracuje približne 1800 zamestnancov, ktorí vykonávajú aj ďalšie činnosti ako napríklad zápis geometrických plánov, poskytovanie výpisov a podobne.

Vrátenie poplatku

V prípade ak kataster v zákonnej lehote nevykoná zápis na základe zmluvy, máte nárok na vrátenie správneho poplatku. Základný poplatok za zapísanie zmluvy je v súčasnosti 100 EUR. Nejde teda o malé sumy.

Kedy netreba overený podpis

Na zmluve predkladanej katastru musí byť úradne overený podpis majiteľa nehnuteľnosti. Výnimkou je záložná zmluva, kde postačujú obyčajné podpisy u obidvoch zmluvných strán. Na jednej strane to zväčšuje pravdepodobnosť falšovania záložných zmlúv, na druhej strane to uľahčuje vybavovanie hypoték.

Komplikovanosť zmlúv

Vyhotovenie zmluvy a návrhu na kataster je komplikovaná záležitosť. Napísal som o tom dokonca samostatnú príučku s názvom „Ako napísať zmluvu pre kataster„. Už pri najjednoduchších zmluvách sa vyžaduje, aby ste v návrhu a zmluve uvideli približne 20 rôznych údajov vrátane rodného priezviska či dátumu narodenia. Pri zmluve o predaji bytu to môže byť aj dvojnásobný počet náležitosti, spolu takmer 40 rôznych údajov. Ak zabudnete jeden z nich, môže vám to spôsobiť veľké komplikácie, od predĺženia konania až po zmarenie predaja nehnuteľnosti. Je pochopiteľné, že zmluvy o nehnuteľnostiach musia byť písané kvalitne, no zákon často vyžaduje úplne zbytočnosti a pridáva prácu nielen občanom ale aj samotným úradníkom. Zbytočné je napríklad spomínané rodné priezvisko ci dátum narodenia, ktory sa dá odvodiť z rodného čísla. Hoci je trendom veci pre občana zjednodušovať, kataster ide opačným smerom a novelou katastrálneho zákona z roku 2018 boli do zákona pridané ďalšie požiadavky na návrh na vklad.

Proti ktorému rozhodnutiu sa nedá odvolať?

V súčasnosti, ak zmluva úspešne prejde kontrolou, kataster vydáva rozhodnutie o povolení jej zápisu, t.j. vkladu. Proti tomuto rozhodnutiu sa nedá odvolať, čo je vo svete práva pomerne zriedkavé. Proti akýmkoľvek rozhodnutiam úradom sa zásadne vždy možno odvolať. Či už je to stavebné povolenie, vylúčenie zo štúdia, alebo rozhodnutie o pokute za priestupok. Proti rozhodnutiu o povolení vkladu sa však odvolať nemožno. Je to najmä v záujme rýchleho vykonania zápisu do katastra – ak sa nemožno odvolať, netreba čakať na doručenie rozhodnutia, ani na plynutie odvolacej lehoty.

Viac zaujímavosti o nehnuteľnostiach nájdete na mojom Facebooku a Instagrame.

maxlaw advokátska
Partnerom tohto blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama