Košík
neodkladné opatrenie

Ako vydržať pozemok?

Úmyselne vydržať pozemok podľa práva v podstate nie je možné.