ROEP – čo je dobré o ňom vedieť

ROEP (register obnovenej evidencie pozemkov) je súpis pozemkov a ich vlastníkov, ktorí z rôznych dôvodov neboli evidovaní v katastri. Zostavením ROEPu a jeho následným zápisom do katastra sa tieto pozemky a vlastníci doplnia do katastra. ROEPom sa teda odstraňujú hluché miesta v evidencii nehnuteľností, ktoré vznikli v minulosti, keď sa vlastníci nehnuteľností dôsledne neevidovali. Pre občanov to má praktické dôsledky, najmä im to uľahčuje nakladanie (predávanie, darovanie…) s nehnuteľnosťami a nemusia ku každej realitnej transakcii prikladať listinu preukazujúcu vlastníctvo nehnuteľnosti (napr. rozhodnutie o dedičstve).

Časti ROEP

ROEP obsahuje písomnú časť (súpis pozemkov a ich vlastníkov) a grafickú časť (mapu určeného operátu). Zápisom ROEP sa teda do katastra dostáva ďalšia mapa – mapa určeného operátu, kde sú evidované tzv. parcely registra E. Parcely registra C sú evidované v katastrálnej mape. Katastrálnu mapu a mapu určeného operátu treba dôsledne odlišovať, nakoľko sú v nich zakreslené odlišné parcely, ktoré môžu mať rovnaké parcelné číslo, ale úplne inú polohu.

Ako vzniká ROEP?

ROEP sa vyhotovuje pre každé katastrálne územie zvlášť postupom podľa zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. Väčšinu prác na ROEPe zabezpečujú geodetické firmy najaté štátom. Zistené údaje sa zasielajú vlastníkom vo forme výpisov, ku ktorým sa môžu vlastníci vyjadriť a uplatniť svoje námietky. Po námietkovom konaní ROEP schvaľuje okresný úrad. Štát do značnej miery zjednodušil práce pri zisťovaní vlastníkov a hraníc pozemkov, preto výsledné údaje nie sú vždy najkvalitnejšie. Napríklad pri vyhotovovaní grafickej časti ROEP sa spravidla nevychádza z meraní v teréne, ale pozemky sa zakresľujú „od stola“ na základe starých a často pomerne nepresných máp.

roep mapa

ROEP a pozemkové úpravy

Postup pri spracovaní ROEP upravuje aj metodický návod MN 74.20.73.47.00 a vyhláška č. 157/1996 Z. z..

Konanie, v ktorom sa zostavuje ROEP, treba odlišovať od pozemkových úprav. Pozemkové úpravy sa uskutočňujú podľa odlišného zákona (č. 330/1991 Zb.) a ich účelom nie je zisťovanie neevidovaných pozemkov, ale preusporiadanie pozemkov v rámci katastrálneho územia za účelom ich lepšieho využívania. Väčšinou sa v rámci pozemkových úprav sceľujú pozemky tak, aby sa mohli efektívnejšie obrábať. Vlastníci sceľovaných pozemkov spravidla dostanú náhradný pozemok v inej časti obce, alebo sa im poskytne peňažná náhrada. 

Aktuálny stav ROEP podľa krajov nájdete tu.

maxlaw advokátska
Partnerom tohto blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.