Žaloba na ochranu vlastníctva pozemku – môže ju podať 1 spoluvlastník?

Veľa pozemkov je v spoluvlastníctve viacerých osôb. Ak niekto cudzí neoprávnene užíva takýto pozemok, alebo inak zasahuje do vlastníckeho práva, spoluvlastníci často váhajú, či sa môžu proti cudzím zásahom na súde brániť samostatne alebo musia podať žalobu spoločne.

Podľa rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, napríklad podľa rozsudku sp. zn. 1 Cdo 69/2006, je možné, aby sa na súd so žalobou obrátil iba jeden spoluvlastník. Veľkosť podielu pri tom nijako nerozhoduje.

Judikát

Citujem spomínaný rozsudok:

„Z charakteru podielu ako výrazu vlastníctva k spoločnej veci vychodí, že spoluvlastník musí mať možnosť, aby aj samostatne čelil protiprávnym zásahom do práv a povinností plynúcich zo spoluvlastníckeho vzťahu. Je preto aj sám legitimovaný na podanie negatórnej žaloby (žaloby vlastníka na odvrátenie protiprávnych zásahov do jeho spoluvlastníctva zo strany tretích osôb).

Uplatnenie práva žalobcu domáhať sa negatórnou žalobou súdnej ochrany svojho spoluvlastníctva nemožno zamieňať s hospodárením so spoločnou vecou (§ 139 ods. 2 OZ). Realizácia tohto práva žalobcu (vyplývajúceho z práva k jeho spoluvlastníckemu podielu – § 137 ods. 1 OZ) nie je podmienená dohodou žalobcu s ostatnými spoluvlastníkmi (ich súhlasom s takýmto postupom).“  

Kto bude účastníkom súdneho konania?

Ak teda niekto neoprávnene zasahuje do práv k pozemku, ktorého ste spoluvlastníkom, môžete sa na súde brániť aj bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov. Keďže súdne konanie sa bude týkať spravidla celého pozemku, budú jeho účastníkmi aj ostatní spoluvlastníci.

Negatórna žaloba

Ako vyplýva aj z uvedeného rozsudku, najčastejšie sa bude spoluvlastník brániť na súde negatórnou žalobou. Ide o žalobu, v ktorej spoluvlastník žiada súd, aby zakázal ďalšie zásahy do jeho vlastníckeho práva. Následne je rozsudok súdu vynútiteľný pokutami od exekútora, alebo iným právnymi prostriedkami.

V prípade, že niekto zasahuje do vášho vlastníckeho práva, môžete využiť služby našej advokatskej kancelárie MaxLaw, s. r. o. Kontaktujte nás napríklad tu.

maxlaw advokátska

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama