Vyhľadajte list vlastníctva podľa mena vlastníka – ako hľadať v katastri?

Kataster nehnuteľností je súpis stavieb, pozemkov, ich vlastníkov a ďalších údajov. Ak chceme získať údaje o vlastníkoch z internetu, môžeme vyhľadávať na troch základných webový stránkach, avšak každá z nich umožňuje odlišný spôsob ako vyhľadať list vlastníctva podľa mena vlastníka. Sú to tieto základné webové stránky:

  • https://kataster-portal.sk/
  • https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/zakladna-mapa
  • https://cica.vugk.sk/

list vlastníctva podľa mena vlastníka
cica.vugk.sk

Osobne odporúčam web https://cica.vugk.sk/, ktorého vzhľad možno nie je veľmi atraktívny, no podľa mňa umožňuje najlepšiu orientáciu v zoznamoch vlastníkov v danom katastrálnom území. Vyhľadávanie vlastníka sa uskutočňuje v sekcii „vlastník správca“.

Najväčší nedostatok všetkých troch uvedených webov je, že umožňujú vyhľadávanie iba v rámci jedného katastrálneho územia. 

Súpis nehnuteľností podľa zákona

Ak chceme získať oficiálny súpis od štátnych inštitúcii, musíme postupovať podľa katastrálneho zákona, ktorý umožňuje vyhotoviť súpis nehnuteľností aj pre celú Slovenskú republiku. Prístup k takýmto súpisom majú však len niektoré osoby (napr. notári). Bežný občan si môže vyhotoviť len súpis vlastných nehnuteľností, teda nie iných osôb. Katastrálny zákon uvádza toto:

list vlastníctva podľa mena vlastníka

„Údaje katastra sa môžu poskytnúť aj formou súpisu nehnuteľností, ku ktorým sa viaže rovnaký právny vzťah k jednej osobe; súpis nehnuteľností, ku ktorým sa viaže rovnaký právny vzťah k jednej fyzickej osobe, je možné poskytnúť len tejto fyzickej osobe alebo inej oprávnenej osobe, osobám podľa § 68 ods. 3 druhej vety (katastrálneho zákona) a tým, ktorých na to splnomocnil osobitný predpis.“

Čo uvádza vyhláška č. 461/2009 Z. z.?

Úrad geodézie kartografie a katastra SR poskytuje prostredníctvom právnickej osoby zriadenej úradom súpis nehnuteľností podľa § 69 ods. 9 zákona na základe žiadosti. Súpis nehnuteľností sa poskytuje v elektronickej podobe. Súpis nehnuteľností obsahuje dátum vyhotovenia, meno a priezvisko osoby, ktorá súpis nehnuteľností vyhotovila, doložku o zaplatení úhrady alebo doložku o oslobodení od úhrady.

Súpis nehnuteľností možno vydať v územnom rozsahu katastrálneho územia, okresu, kraja alebo celého územia Slovenskej republiky.

V žiadosti o súpis nehnuteľností sa uvedie predmet žiadosti, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby podľa § 3a zákona a územný rozsah, za ktorý sa požaduje vyhotoviť súpis nehnuteľností. Ak vzniknú nejasnosti, právnická osoba zriadená úradom vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti.

Podmienkou poskytnutia súpisu nehnuteľností, ku ktorým sa viaže rovnaký právny vzťah k jednej fyzickej osobe, je preukázanie totožnosti žiadateľa alebo preukázanie oprávnenia na poskytnutie súpisu nehnuteľností podľa osobitného predpisu. Právnická osoba zriadená úradom vedie evidenciu žiadateľov v rozsahu nevyhnutnom na splnenie podmienky podľa prvej vety.

Viac noviniek z pozemkového a stavebného práva môžete sledovať na mojom facebooku.

maxlaw advokátska
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

6 Odpovedí

    1. Áno, každý môže. Listy vlastníctva nájdete na okresnom úrade alebo na weboch, o ktorých píšem vyššie.

  1. Pri ROEP zle zamerali a do katastra zakreslili pozemok a urobili z dvoch parciel tri. Bez môjho vedomia mi ukradli 227 M2. Keď urobili chybu pri ROEPe mal by Úrad katastra opraviť opraviť geometrický plán na základe môjho listu vlastníctva. Prečo mám ja náklady znášať za opravu geometrického plánu za chybu pracovníkov geodetov a katastra?

  2. Dobrý deň, je možné vytlačiť list vlastníctva sólo (nie pre právne účely) a nie všetkých obyvateľov bytovky?
    Prosím o inštrukciu ako sa k tomu dopracovať. Vopred vďaka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama