Podnet na zmenu územného plánu od apríla 2024

Ak podáte podnet na zmenu územného plánu podľa nového zákona, musí vám obec odpísať, či je opodstatnený a či ho zaradia do evidencie podnetov.

Podľa odseku § 32 ods. 2 zákona o územnom plánovaní, orgán územného plánovania je povinný každý podnet vyhodnotiť a opodstatnený podnet zaradiť do obstarávaných zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie, to neplatí ak ide o zjavne neopodstatnený podnet.

O zaradení alebo nezaradení podnetu orgán územného plánovania informuje osobu, ktorá takýto podnet podala do 30 dní od doručenia.

podnet na zmenu územného plánu

Rozvoj územia je vecou spoločenskej dohody a limitov krajiny. Každý podnet, ktorý nie je zjavne nerealizovateľný pre rozpor s verejným záujmom musí prejsť procesom zaradenia do návrhu a musí prebehnúť o ňom odborná aj verejná diskusia, či sa v území má alebo môže daný podnet v budúcnosti realizovať. Ide o zabezpečenie realizácie účasti každého na rozvoji územia. Nezaradenie podnetu možno preskúmať podľa odseku 3:

„Ak je orgán územného plánovania nečinný a v určenej lehote nevyhodnotí doručený podnet, je osoba, ktorá podala podnet, oprávnená požiadať o preskúmanie postupu úrad (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR), ktorý v lehote 30 dní od podania žiadosti zaujme stanovisko, či sa orgán územného plánovania má podnetom zaoberať; stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní.“

maxlaw advokátska
Partnerom tohto blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama