Pozemkové úpravy – naozaj rozumná investícia?

Ministerka pôdohospodárstva Matečná dávnejšie oznámila, že plánované pozemkové úpravy sú „prelomový okamih“. Ministerka tiež poukázala na rozdrobenosť pozemkového vlastníctva a na to, že niektorí vlastníci majú ťažkosti s užívaním svojich pozemkov. Tieto problémy majú vyriešiť pozemkové úpravy.

Stojí to za to?

Pozemkové úpravy sú v podstate dobrá vec. Štát si však tiež musí položiť otázku, či je to jeho priorita, a či nie je užitočnejšie investovať napr. do zdravotníctva alebo školstva. Inak povedané: Stojí to za tie peniaze? Potom sa hneď ponúka ďalšia otázka: Prečo štát nevyužíva na sceľovanie pozemkov omnoho lacnejšie postupy? Stačilo by, ak by odstránil byrokratické prekážky pri sceľovaní pôdy a to najmä prekážky pri kúpe spoluvlastníckych podielov.

Zbaviť sa podielov je ťažké

Vykúpiť podiely na pozemku, to je skoro ako telenovela. Ostatní spoluvlastníci majú predkupné právo, takže ich musíte najprv všetkých osloviť. To znamená napísať všetkým spoluvlastníkom list s doručenkou (môže ich byť aj niekoľko desiatok) a dať im lehotu na vyjadrenie, či chcú využiť predkupné právo. Už len napísanie týchto listov niekedy znamená viac finančných nákladov ako je samotná hodnota podielu a to nepočítam s tým, že proces zveríte právnikovi. Ďalej prirátajte poplatok za zápis do katastra – 66 eur. Okrem finančných nákladov si pripravte aj energiu na rokovanie s ostatnými spoluvlastníkmi, často príbuznými. Jednoducho a jasne: predkupné právo predaj podielov sťažuje.

Niet divu, že v Čechách už predkupné právo značne obmedzili a uvoľnili tak podmienky pre obchodovanie so spoluvlastníckymi podielmi.

Pozemkové úpravy - naozaj rozumná investícia?

Dve opatrenia

1. Zrušenie predkupného práva by štát v podstate nič nestálo, stačila by jedna veta v zákone a § 140 Občianskeho zákonníka by prestal existovať.

2. Sceľovaniu pozemkov by pomohol aj lepší dohľad štátu nad rozdeľovaním pozemkov. Ustanovenia Stavebného zákona (§ 39 ods. 3), ktoré vyžadujú pri delení pozemkov územné rozhodnutie, úradníci katastra zásadne ignorujú.

Darmo budeme robiť pozemkové úpravy, ak potom necháme vlastníkov, aby pozemky rozdeľovali hlava nehlava…

Záver

Opatrení ako bojovať s drobením pozemkov je viac. Nalievať peniaze do pozemkových úprav by sme mali až nakoniec a aj to len vtedy, keď nás nebudú trápiť závažnejšie problémy v zdravotníctve, v školstve, či v sociálnej oblasti. Momentálne mi investovanie do pozemkových úprav pripomína digitalizáciu verejnej správy – úmysel je dobrý, tlačovky vyzerajú fajn a aj zákazky budú… Len ten prínos v každodennom živote nebude až taký viditeľný.

maxlaw advokátska
Partnerom tohto blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *