Pozemkové úpravy – naozaj rozumná investícia v roku 2023?

Ministerka pôdohospodárstva Matečná dávnejšie oznámila, že plánované pozemkové úpravy sú „prelomový okamih“. Ministerka tiež poukázala na rozdrobenosť pozemkového vlastníctva a na to, že niektorí vlastníci majú ťažkosti s užívaním svojich pozemkov. Tieto problémy majú vyriešiť pozemkové úpravy.

Čo sú pozemkové úpravy?

Pozemkové úpravy sú administratívno-technické a právne opatrenie, ktoré spočíva v zistení aktuálnych právnych aj faktických vzťahov k pozemkom a v novom usporiadaní týchto vzťahov. Za pôvodné pozemky vlastníci dostávajú vyrovnanie, a to spravidla v podobe nových pozemkov, prípadne finančnú náhradu. Súčasťou pozemkových úprav sú aj technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia, ako napríklad budovanie poľných ciest, odvodňovacích kanálov a pod. Na konanie o pozemkových úpravách sa subsidiárne (podporne) použije Správny poriadok.

Pozemkové úpravy sa vykonávajú postupom podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách sa stal účinný dňa 19.8.1991.

Práce pri príprave úvodných podkladov, vyhotovení a vykonaní projektu pozemkových úprav vykonávajú fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie podľa § 25a zákona, prípadne právnické osoby, ktoré ich zamestnávajú (vyhotovitelia). Postupujú v súčinnosti s okresným úradom, podľa zmluvných podmienok, hospodárne a nestranne. Okresný úrad im môže ukladať aj pokuty. Ak sú PÚ financované z verejných zdrojov, vyhotoviteľ sa vyberá verejným obstarávaním.

Najviditeľnejším výsledkom pozemkových úprav je preusporiadanie pozemkov (prekreslenie katastrálnej mapy) a ich vlastníkov (nové listy vlastníctva).

Stoja pozemkové úpravy za to?

Pozemkové úpravy sú v podstate dobrá vec. Štát si však tiež musí položiť otázku, či je to jeho priorita, a či nie je užitočnejšie investovať napr. do zdravotníctva alebo školstva. Inak povedané: Stojí to za tie peniaze? Potom sa hneď ponúka ďalšia otázka: Prečo štát nevyužíva na sceľovanie pozemkov omnoho lacnejšie postupy? Stačilo by, ak by odstránil byrokratické prekážky pri sceľovaní pôdy a to najmä prekážky pri kúpe spoluvlastníckych podielov.

Zbaviť sa podielov je ťažké

Vykúpiť podiely na pozemku je komplikované. Ostatní spoluvlastníci majú predkupné právo, takže ich musíte najprv všetkých osloviť. To znamená napísať všetkým spoluvlastníkom list s doručenkou (môže ich byť aj niekoľko desiatok) a dať im lehotu na vyjadrenie, či chcú využiť predkupné právo. Už len napísanie týchto listov niekedy znamená viac finančných nákladov ako je samotná hodnota podielu a to nepočítam s tým, že proces zveríte právnikovi. Ďalej prirátajte poplatok za zápis do katastra – 66 eur. Okrem finančných nákladov si pripravte aj energiu na rokovanie s ostatnými spoluvlastníkmi, často príbuznými. Jednoducho a jasne: predkupné právo predaj podielov sťažuje.

Niet divu, že v Čechách už predkupné právo značne obmedzili a uvoľnili tak podmienky pre obchodovanie so spoluvlastníckymi podielmi.

pozemkové úpravy 2023

Alternatívy k pozemkovým úpravam

Pozemkové úpravy sú komplexný nástroj a neriešia len rozdrobenosť pozemkov, ale aj ekologické a poľnohospodárske otázky. Sceľovanie vlastníctva je však často najviditeľnejším prínosom pozemkových úprav, ktorý vieme dosiahnuť aj inými nástrojmi. Sú to nástroje, ktoré majú dva hlavné ciele: 1. zlučovať pozemky a podiely do väčších celkov a 2. zamedziť ďalšiemu drobeniu.

1. Zrušenie predkupného práva by štát v podstate nič nestálo, stačila by jedna veta v zákone a § 140 Občianskeho zákonníka by prestal existovať.

2. Sceľovaniu pozemkov by pomohol aj lepší dohľad štátu nad rozdeľovaním pozemkov. Ustanovenia Stavebného zákona (§ 39 ods. 3), ktoré vyžadujú pri delení pozemkov územné rozhodnutie, úradníci katastra zásadne ignorujú.

3. Zrušenie potreby vyhotoviť geometrický plán pri zlučovaní susedných pozemkov.

4. Oslobodiť zlučovanie malých podielov od správneho poplatku.

5. Zaviesť zákaz drobenia pod určitú výmeru aj v intraviláne.

Záver

Opatrení ako bojovať s drobením pozemkov je viac. Nalievať peniaze do pozemkových úprav by sme mali až nakoniec a aj to len vtedy, keď nás nebudú trápiť závažnejšie problémy v zdravotníctve, v školstve, či v sociálnej oblasti. Momentálne investovanie do pozemkových úprav pripomína digitalizáciu verejnej správy – úmysel je dobrý, tlačovky vyzerajú fajn a aj zákazky budú… Len ten prínos v každodennom živote nebude až taký viditeľný.

maxlaw advokátska
Partnerom tohto blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama